تحقیق رایگان با موضوع کشورهای توسعه یافته و خانه های تاریخی

دانلود پایان نامه
 • 2_3_3:موزه در بینش اسلامی
  در اینجا بی مناسبت نیست که هر چند فشرده و با نگرشی الهی به موزه نگریسته و جایگاه و منزلت آن را در جهان‌بینی اسلامی مورد مطالعه قرار دهیم بنابراین به قرآن روی آورده و شیوه برخورد آن را با حوادث تاریخی و آثار باقیمانده از پیشینیان بررسی می‌نمائیم، مشاهده می‌کنیم که قرآن این کتاب همیشه جاوید و آموزنده سرگذشت اقوام و ملل گذشته را به تکرار بازگو نموده و از آثار بر جای مانده‌شان که خود موزه است طبیعی یاد می‌کند اما نه گزارش‌گر، تاریخ است و نه قصه پرداز بلکه به نتایج اخلاقی و بعد تربیتی این مناظر تکیه نموده و هر اثری را آمیزه‌ای جهت تنبیه و بخود آوردن بر می‌شمرد.(بهشتی. 1389)
  2_3_4:مقایسه وضعیت موزه های ایران با موزه های کشورهای توسعه یافته
  بر طبق آمار میراث فرهنگی در سال 1370 تعداد 40 موزه در کشور ما به فعالیت مشغول بودند و در همین سال موزه های سراسر کشور پذیرا 7 میلیون بازدید کننده بودند در حالیکه ظرفیت پذیرش آنها به مراتب بیش از این تعداد بوده است در سال 1350 تعداد موزه های دنیا رقمی بین 17 هزار تا 18 هزار بوده است که به طور نابرابری در دنیا توزیع شدند و تراکم آنها بیشتر در کشورهای غربی است. فرانسه دارای 1183 موزه، اتحاد جماهیر شوروی 1012 موزه، ایتالیا 972 موزه، اسپانیا 518 موزه، چکسلاواکی 436 موزه و سویس 368 موزه و لهستان 335 موزه و بیشترین رقم را که 6000 موزه باشد ایالات متحده امریکا دارد. تا سال 1368 بین 550 تا 850 موزه در هلند وجود داشته است که این بالاترین تراکم موزه نسبت به جمعیت در جهان بوده است در سال 1368 بیش از 30 موزه جدید در این کشور ایجاد شده است که شمار بازدید کنندگان موزه ها نیز در این کشور افزایش اعجاب انگیز داشته است و از دو میلیون نفر در سال 1329 تقریباً 20 میلیون نفر در سال 1370 رسیده است افزایشی بسیار بیشتر از رشد جمعیت.با مقایسه این آمار مختصر مشاهده می کنیم که کشورهایی با پیشینه ای نه چندان کهن در مقایسه با کشور ما که دارای پیشینه عظیم تاریخی است تا چه حد از لحاظ موزه ها و نیز تعداد بازدید کنندگان از ما پیشی گرفته اند در حالی که بسیار لازم به نظر می رسد که تاریخ فرهنگ و تمدن بالای ایرانی به جهانیان و البته به هم میهنان ما شناسانده شود. بنابراین بسیار به جاست که به افزایش موزه ها از لحاظ کیفی و کمی بپردازیم و نیز با تبلیغات گسترده، علاقه افراد را نسبت به بازدید و حفظ موزه ها و آثار باستانی جلب نمائیم.
  2_3_5:طبقه بندی موزه ها

 • هزاران موزه در سراسر جهان آثار و اشیائی را نگهداری و تعبیر و تفسیر می کنند . جملگی این آثار نشان دهندۀ محیط زیست طبیعی انسان و میراث فرهنگی اوست.به سبب اختلاف در اهداف و فعالیتهای موزه ها طبقه بندی شفاف آنها دشوار است.به هر حال، هر گونه کوشش در طبقه بندی آنها سبب در ک کاملتری از اهداف و برنامه های موزه می گردد.(نفیسی. 34.1391)
  مناسبترین شیوه برای طبقه بندی موزه ها بر اساس مجموعه موزه می باشد.موضوع مجموعه یا آنکه از چه دیدگاهی به آثار تشکیل دهنده آن نگاه شود مبنای این طبقه بندی قرار می گیرد، زیرا ماهیت آثار و اندیشه ها وابسته به آن است که اهداف و فعالیتهای موزه را تعیین می کند . از این رو موزه ها را در سه گروه می توان قرار داد :
  الف: تاریخ   ب:هنر   ج:علوم(همان)
  الف:موزه های تاریخی
  تمامی موزه هایی که مجموعه آنها با دید تاریخی تنظیم و گرد آوری شده و در یک دور نمای تاریخی در معرض نمایش قرار گرفته است، موزۀ تاریخی به شمار می آید.با در نظر گرفتن این نکته که در تعریف جدید تاریخ، روند تکامل یک منطقه، یک کشور یا یک استان طی یک دوران محدود یا در دور نمای قرنهای متمادی مورد نظر است، تعریف تمامی جنبه های تکامل یک جامعه یا منطقه چون تکامل اقتصادی، اجتماعی، آرمانی ( ایدئولوژیک ) و قومی مورد نظر می باشد و دید گاههای ناشی از وقایع تاریخی محض فقط در حد معقول در آن دور نما منظور می گردد.
  براین اساس موزه های تاریخی وسیعترین گروه موزه ها را تشکیل می دهند و دارای زیر مجموعه های متعددی از قبیل موارد ذیل می باشند.(همان.36)
  1_ موزه های باستان شناسی
  ویژگی این موزه ها در آن است که تمامی مجموعه و یا تعداد زیادی از آن مستقیماً از طریق کاوشهای به دست آمده است:کاوشهای علمی، تجاری و یافته های اتفاقی.(همان)
  2_ موزه های اماکن باستانی
  این گروه موزه ها اغلب در محل حفاریهای باستان شناسی یا در بناهای باستانی، تشکیل می شود و مکمل بازدید از محل است.این موزه ها اغلب دورتر از مراکز سکونتی قرار دارند و بازدید کننده آن اغلب جهانگردان خارجی هستند.به این منظور باید موضوع موزه را بر مبنای  مجموعه کوچکتری قرار دهند.(همان)
  3_موزه های انسان شناسی( مردم شناسی)
  از آنجا که مردم شناسی دانش زندگی است، در ارائه آن باید از فنون جدید مانند ایجاد بستر فرهنگی و طبیعی ویا نشر اطلاعات جنبی و تکمیلی از طریق وسایل سمعی و بصری و یا علوم رایانه ای استفاده کرد.این نوع موزه ها به دورانی از تاریخ یک کشور و یا یک منطقه می پردازند.در حال حاضر این نوع موزه ها را در اکثر کشورها موزه های «تاریخ فرهنگی»می نامند.(همان.38)
  محدودۀ فعالیت این نوع موزه ها مطالعۀ فرهنگهایی است که به دوران پیش از ورود صنعت ماشینی به منطقه و یا دوران آغاز صنعتی شدن مربوط می گردد و در حال حاضر به شدت مورد تهدید جهش تمدن صنعتی است.در کشورهای صنعتی و یا در حال صنعتی شدن به رشته مردم شناسی توجه بسیاری می شود تا ارتباط میان باز ماندۀ ارزشهای سنتی و صعنتی شدن را برقرار کرده، موجب آشتی میان آنها گردد.موزه مردم شناسی تهران و حمام گنجعلی خان کرمان از این نوع موزه ها هستند.(همان.37)
  4_خانه های تاریخی(کاخ موزه ها)و مسکن شخصیتهای معروف فرهنگی، هنری و سیاسی
  بنایا اثر تاریخی هستند که از گذشتگان به دست ما رسیده و بیانگر وضعیت و نحوه زندگی صاحبان آن است.ممکن است در این بنا اشیای تاریخی و نیز آثار هنری از جمله نقاشی  روی دیوار، گچ کاری و …. وجود داشته باشد.کاخ موزه ها معمولا در مراکز حکومتی به وجود می آیند.هدف از این موزه ها به نمایش گذاشتن اثر و بنای تاریخی و نیز عبرت آموزی است.(همان.38)
  ب: موزه های هنری
  موزه های هنری موزه هایی هستند که مجموعه آنها صرفاً به دلیل ارزش زیبا شناختی جمع آوری شده است و در معرض نمایش قرار گرفته است.آثار و اشیای زیبایی درباره نقاشی، معماری و مجسمه سازی و غیره را گرد آوری می کنند.این گونه موزه هااهمیت ویژه ای در گذراندن اوقات فراغت و جهان گردی دارند.(همان)
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.