تحقیق رایگان با موضوع نشانه و معیار

دانلود پایان نامه
 • ذبح
  رایج ترین شیوه تذکیه حیوان، ذبح آن است از این رو بیشترین مباحث این کتاب را مسائل مربوط به ذبح تشکیل می دهد، مانند: بحث از نشانه ها حلیت وطهارت ذبیحه، بحث از ملاک و معیار قابلیت تذکیه حیوانات، بیان شرایط ذابح، چگونگی ذبح و … .
  خارج کردن از آب
  این نوع تذکیه، به آبزیان، به ویژه ماهی اختصاص دارد. حضرت امام خمینی«ره» در این باره می نویسد:
  «تذکیه ماهی (موجود آبزی) یا به خارج کردن آن به صورت زنده از آب است یا به گرفتن آن پس از خروج از آب و پیش از مردن؛ فرقی نمی کند اخراج ماهی از آب با دست باشد یا به وسیله مانند شبکه (دام) و همانند آن. بنابر این اگر ماهی از آب بپرد بیرون یا موج دریا آن را به ساحل منتقل کند و یا آب فرو رود؛ چنان چه پیش از مردن گرفته شود حلال است و چنان چه پس از مردن گرفته شود حرام است؛ اگر چه به هنگام مردن ناظر آن باشد (ولی آن را نگیرد) بنابر اقوی.»
  نحر
  یکی دیگر از اقسام تذکیه شرعی، نحر است. این گونه تذکیه که به شتر اختصاص دارد عبارت است از زدن چاقو یا هر وسیله دیگر به محل نحر؛ یعنی محل تلاقی سینه و گردن شتر. به عبارت دیگر بالاترین قسمت سینه شتر و پایین ترین قسمت گردن آن.
  امام خمینی«ره» در این باره می نویسد:
  «از میان چهارپایان، تذکیه به نحر ، اختصاص به شتر دارد همان گونه که تذکیه به ذبح، اختصاص به حیوانات دیگر دارد. بنابر این اگر شتر ذبح گردد و حیوانات جز شتر نحر شوند میته و حرام می گردند. بله اگر حیوانی که باید ذبح گردد پس از نحر زنده باشد و شتر که باید نحر گردد پس از ذبح زنده باشد ممکن است تدارک عمل؛ به این که شتر نحر و حیوانات دیگر ذبح گردند.»
  همین فتوا را آیه الله اصفهانی نیز دارند.
  صید با سگ شکاری
  از اقسام تذکیه شرعی که موجب حلیت و طهارت ذبیحه می شود صید با سگ شکاری تعلیم دیده است. این گونه تذکیه به حیوانات حلال گوشت وحشی اختصاص دارد که سخن از آن ها خارج از قلمرو این نوشته است.
  حضرت امام خمینی در این باره می فرمایند:
  «همان گونه که با ذبح معتبر شرعی وبا رعایت شرایط معتبر شرعی گوشت حیوان حلال گوشت حلال می شود با صیدی که همراه با شرایط معتبر شرعی است نیز تذکیه می گردد… .»
  همین فتوا را آیه الله اصفهانی نیز دارد.
  شکار
  از اقسام تذکیه شرعی، شکار با تیر و کمان و وسایل دیگر است. این نوع تذکیه اختصاص به حیوانات حلال گوشت وحشی دارد.
  امام خمینی در این باره می نویسد:
  مطلب مشابه :  منابع مقاله درمورد ابزارهای اندازه گیری و ارزیابی کیفیت خدمات

 • «صید حیوان وحشی، یا به حیوان (سگ شکاری تعلیم دیده) است یا به غیر آن. به عبارت دیگر، وسیله صید یا حیوان است یا جماد (تیر و کمان و …).»
  عقر
  از جمله اقسام تذکیه شرعی، زدن کارد و مانند آن به بدن حیوان، هرجا که باشد، هست. این گونه تذکیه اختصاص دارد به حیوانات حلال گوشتی که ذبح یا نحر آن ها ممکن نباشد؛ مانند این که حیوان اهلی فراری شود یا در چاه بیفتد و دسترسی به آن امکان نداشته باشد.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.