تحقیق رایگان با موضوع صفات خداوند و انتخاب همسر

دانلود پایان نامه
 • 4-حسن بن زیاد لولویی کوفی

 • نبوغ ابوحنیفه وقتی پدیدار شد که مذهب فقهی مستقلی را تأسیس کرد البتّه او کتاب مستقلی را برای این مذهب تألیف نکرده ولی شاگردانش مثل ابویوسف و محمّد کتاب هایی را تألیف کرده اند.
  در مورد اصول مذهب حنفی، ابوحنفیه می گوید برای استنباط احکام نخست به کتاب خدای تعالی مراجعه می کنم،اگر نتوانستم از کتاب خدا و سنّت پیغمبر(ص) حکمی استنباط کنم از گفته های صحابه بهره گرفته و بقیه را رها می نمایم و به قول دیگری عمل نمی کنم منابع تشریعی ای که امام ابو حنیفه در استنباط مسائل به آنها اتّکا می نمود عبارتند از:قرآن،سنّت نبوی،اتّفاق نظر مجتهدان صحابه و دیگران و قیاس.البتّه بعد از این چهار منبع نوبت به استحسان می رسد.
  ویژگیهای فقه ابوحنیفه را می توان عبارت دانست از:
  1-آسان گیری در عبادات و معاملات:ایشان علاوه بر آب مایعات پاک دیگری را هم پاک کننده می دانند یا مثلاً در مورد معاملات،خریدن چیزی را که مشتری ندیده روا می داند و موارد دیگری که در کتاب ها ذکر شده است.
  2-رعایت جانب فقرا و افراد ناتوان:وی زیور آلات زنان را دارای زکات می داند و در این زمینه کمکی به فقرا می شود.ابوحنیفه حکمی دارند در باب اینکه فردی که بدهی اش به اندازه اموالش باشد،لازم نیست بدهیش را بدهد.
  3-تصحیح عملکرد انسان تاحد ممکن:در این زمینه ابوحنیفه مطالبی را ذکر نموده که از جمله آنها درست بودن ایمان کودک ممیز می باشد که ایشان اشاره به ایمان آوردن علی بن ابیطالب می کنند و معتقد است همچنانکه پیامبر ایمان علی (ع) را در سنین پائین پذیرفت؛این امر در جاهای دیگر هم صادق است.
  4-احترام به انسانیت و آزادی:ابوحنیفه زن را در انتخاب همسر آزاد گذاشته و اجبار همسر را امری نادرست و نامشروع می داند.
  5-احترام به سیادت زمام دار مسلمین:امام ابوحنیفه معتقد است که اگر فردی زمین بایری را بدون اجازه امام احیاء کند مالک آن نمی شود.
  6-اقسام علم فقه:علم فقه از دیدگاه ابوحنیفه دو بخش دارد:
  الف) فقه اکبر:که عبارتست از دانستن امور اعتقادی از قبیل ایمان،شناخت صفات خداوند،ایمان به نبوّت و معاد.
  ب) فقه اصطلاحی:که عبارتست از علم به احکام شرعی که از ادله تفصیلی گرفته شده است از قبیل نماز و روزه و کیفرها و تمام احکام روزمره از جمله عبادات،معاملات و ارتباطات باید از فقه اصطلاحی آموخته شود.
  اصول و قواعد ابوحنیفه در عمل به نصوص به این صورت است که وی صرفاً حافظ و راوی حدیث نبوده بلکه از او قواعدی در باب حدیث نقل شده است که بعدها به آن “ترتیب الادله” گفته شده است.امام ابوحنیفه معتقد به رأی و قیاس بود و ایشان را امام اهل رأی می گفتند امّا ایشان برای جلوگیری از بدعت،رأی را در جایی بکار می برد که آیه و یا حدیثی از پیامبر موجود نباشد و یا اینکه در چند مورد آن را بر خبر واحد ترجیح می داد.
  خبر واحد،روایتی است که به حد تواتر نرسیده و آن را بیش از چند نفر نقل نکرده اند.در این زمینه ابوحنیفه اصولی را ذکر می کند که لازم به یادآوری است.
  1-قبول نمودن احادیث مرسلی که از افراد معتمد روایت نموده اند.
  2-عرضه خبرهای واحد بر اصولی که بعد از تحقیق و بررسی نصوصی گردآوری شده است،هنگامیکه خبر واحد با این اصول مخالف باشد،امام ابوحنیفه به اصل و قاعده تمسّک می جوید و خبر را شاذ می شمارد.
  3-عرضه خبرهای واحد بر ظواهر قرآن،وقتی که آیه و حدیث با هم مخالف باشند،آیه ارجحیت دارد.
  4-حدیث مخالف سنّت مشهور نباشد،چه سنّت عملی و چه سنّت قولی،تا به دلیل قوی عمل شده باشد.
  5-راوی بر خلاف مقتضای حدیث خود عمل نکند.
  6-از جانب علمای سلف بر آن لعنی وارد نشده باشد.
  7-هنگام اختلاف روایات در حدود و کیفرها به آسان ترین ها عمل شود.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.