تحقیق رایگان با موضوع روایت و قمار

دانلود پایان نامه

1-2-7.پرندگان حلال گوشت

 • امام خمینی (ره) می نویسد: این دسته از پرندگان حلال گوشت هستند:
  تمام اقسام کبوترها(قماری ، دباسی ،ورشان )
  تمام اقسام کبکها (دراج قبح طیهوج شقراق زرزور صوام)
  تمام اقسام گنجشکها (بلبل هم نوعی گنجشک است.، صرد ).
  مرغ و خروس خانگی و وحشی حلال هستند. هدد و پرستو مکروه هستند.
  این دسته از پرندگان حرام گوشت هستند:
  خفّاش،طاووس،کلاغ با تمام انواع حرام هستند( زاغ هم نوعی کلاغی است غداف ،ابقع ).
  تمام پرندگانی که چنگال دارند؛مانند عقاب.، باز، شاهین، باشق ،کرکس، بغاث
  2-2-7 ملاک کلی در حلیت و حرمت:
  پرنده حلال گوشت از حرام گوشت چنان چه روایتی بر حرمت یا حلیت آن وارد نشده باشد،به دو چیز شناخته می شود که در شرع علامت حلیت و حرمت قرار داده شده است:

 • 1 . صفیف و دفیف
  هر پرنده ای که به هنگام پرواز، مدت بال زدنش بیشتر(صفیف) از صاف نگه داشتن (دفیف)بالهایش باشد، حلال گوشت است مانند کبوتر و اگر برعکس بود یعنی کمتر بال می
  زد و بیشتر بالهایش را صاف نگه می داشت، چنین پرنده ای حرام گوشت خواهد بود مانند عقاب.
  2 . حوصله،قانصه و صیصه
  یا هر پرنده ای که یکی از اینها را داشته باشد حلال گوشت است و هر پرنده ای که هیچ یک را نداشته باشد حرام گوشت است.حوصله (چینه دان)عبارت است از جائی که دانه و غیر دانه از مأکولات در آن جمع می گردد و جای آن نزدیکی حلق است،قانصه (سنگ دان) عبارت است از قطعه ای سخت که در آن سنگ ریزه هایی که پرنده می خورد جمع می گردد.صیصه عبارت است از خاری که در عقب پای پرنده قرار دارد.پرندگان آبی در این علامت ها با پرندگان خشکی مساوی اند.بنابراین هر پرنده ای که دفیف (بال زدن) آن بیشتر باشد یا یکی از این سه علامت را داشته باشند حلال گوشت است هر چند ماهی خوار باشد و آن پرنده ای که صفیف (بال نزدن) آن بیشتر از دفیف آن باشد یا هیچ یک از این سه علامت را نداشته باشد حرام گوشت است.
  3-2-7.پرندگان حرام گوشت
  پرندگانی که علامت های زیر را دارند حرام گوشت می باشند:
  1. صفیف (بال نزدن ) بیشتر از دفیف (بال زدن)
  یکی از علائم پرندگان حرام گوشت این است که در حال پرواز بال نزدن آنها بیشتر از بال زدن باشد.زراره می گوید:از امام باقر(ع) درباره پرندگان حلال گوشت سؤال کردم،حضرت فرمودند:پرنده ای که هنگام پرواز بال می زند بخور و پرنده ای را که هنگام پرواز بال نمی زند نخور.
  2. درندگی
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.