تحقیق درمورد اختلالات اضطرابی، آسیب های اجتماعی

دانلود پایان نامه

 • همواره روان شناسان کوشیده اند تا سنگ زیربنای خانواده را مبنایی قرار دهند که زوج ها با محبت و امنیت،صمیمیت،تفاهم و سازگاری خود را ادامه دهند،اما بسیاری از مشکلات زناشویی به صورت پنهان در بستر خانواده ادامه می یابد و موجودیت خانواده را مورد تهدید قرار می دهد و به تدریج اندوه و درماندگی بر زندگی زوجین مستولی گردیده و تاوان این گونه زندگی ممکن است به صورت مشکلاتی روانی- فیزیولوژیکی،اختلالات عاطفی و اختلالات اضطرابی بروز کند(یونسی و همکاران،1382).
  جامعه امروزی ما به علت گذرا بودن آبستن بسیاری از حوادث و آسیب های اجتماعی از جمله طلاق و متلاشی شدن خانواده می باشد که آمار21/. طلاق در کشور ما مسأله را روشن می کند(اعتمادی،1384).
  لذا تلاش برای استحکام و تداوم پیکره ازدواج و خانواده و ارضاء نیازهای فیزیکی ،عاطفی و روانی  اعضاء در چهارچوب خانواده از اهمیت زیادی  برخوردار است(مهابادی راد،1371).
  مطالعات و تجربیات بالینی نشان داده که ریشه بسیاری از مشکلات زناشویی فقدان صمیمیت و مشکلات ارتباطی بین زوجین  است.به نظر می رسد امروزه زوجین بیش از گذشته نیازمند ارضاء نیازهای عاطفی-روانی خویش به ویژه نیاز به صمیمیت هستند(باگاروزی،2001،ترجمه اعتمادی،1384).
  در گذشته ،همسران توسط والدین انتخاب می شدند و جوانان با آشنایی بسیار محدود از همدیگر و تعاریف خاصی که از نقششان داشتند و انتظاراتی که حاصل تربیت و یادگیری آنها از والدینشان و فرهنگ ارائه می شد وارد رابطه زناشویی می شدند.اما با تغییر خانواده های گسترده به هسته ای تحولات اقتصادی و اجتماعی،همچنین بالا رفتن سطح تحصیلات،شاغل شدن زنان،میل به استقلال و تصمیم گیری در هر دو طرف دلایل اساسی ازدواج سنتی دستخوش تغییراتی شده است(سگالن،ترجمه الیاسی،1380).
  امروزه همسران غالبا به صورت انتخاب آزاد و مستقل زندگی خود را شروع می کنندو نیاز دارند که احتیاجات روحی و روانی شان مثل همدلی ،حمایت کردن،درک کردن توسط همسر ارضاء شود.از طرف دیگر بنا به گفته ی میس(1976)با اینکه امروزه جوانان توقع رابطه صمیمیانه دارند اما مهارت های لازم را در جهت ایجاد آن کسب نمی کنند و در نتیجه باعث کاهش رضایت زناشویی از، ازدواجشان شده است(باگاروزی،2001،ترجمه اعتمادی،1384).
  برای مقابله با معضلات زناشویی انواع خدمات و درمان های فردی و گروهی  و آموزش رویکرد های متفاوت  استفاده می شود.نظریه انتخاب به عنوان یکی از جدیدترین رویکرد های  مشاوره و روان درمانی نظریه ای است قابل فهم،غیرفنی، مبتنی بر عرف و عقل سلیم که در آن فرآیند آموزش بیش از درمان به کار گرفته می شود وبر پیشگیری تاکید دارد.اساس فلسفه ی درمان نظریه انتخاب آن است که آدمی نهایتا خود انتخاب کرده و تعیین کننده زندگی خودش است.لذا برای آزمودن ادعا نظریه انتخاب که می تواند از طریق آموزش مفاهیم آن مسائل زناشویی را کاهش داد و کاربردی کردن این نظریه در بستر فرهنگی –اجتماعی ایران ضروری است که به شکل علمی و عملی مداخلاتی صورت پذیرد تا زوج به صورت یک فرد مستقل و رشد یافته اول مسائل و مشکلات خود و بعد همسرش را درک و حل نماید و در جهت ارتقای بهداشت روان فردی و،خانواده و جامعه تلاش کند.
  1-4-اهداف تحقیق
  هدف کلی:
  تعیین اثربخشی آموزش نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر افزایش تمایز یافتگی و صمیمیت دانشجویان متاهل دانشگاه  غیر انتفاعی شاهرود

  • فرضیه های پژوهش

  آموزش نظریه انتخاب به شیوه گروهی برافزایش تمایز یافتگی دانشجویان متاهل موثر است.
  آموزش نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر افزایش صمیمیت دانشجویان متاهل موثر است.
   
  1-6-  متغیرها
  متغیر مستقل:آموزش نظریه انتخاب به شیوه گروهی
  متغیر وابسته: تمایزیافتگی, صمیمیت
  کنترل:دانشجویان/متاهل/دانشگاه غیر انتفاعی / شهرشاهرود
  مداخله گر:سن/وضعیت اقتصادی,اجتماعی,فرهنگی/هوش
  1-6-1تعریف متغیرها
         تعاریف نظری
    نظریه انتخاب:نوعی روان درمانی که بر اساس  واقعیت درمانی شکل گرفته و بر این  اصل استوار است که ما خودمان رفتارهایمان را انتخاب می کنیم و مسئول زندگی  خود و آنچه عمل,احساس فکر می کنیم هستیم در این رویکرد به افراد کمک می شود تا رفتار خویش را کنترل و انتخاب بهتری را در زندگی شان جایگزین کنند(گلاسر,ترجمه فیروزبخت1384).
    تمایز یافتگی:[5] خود متمایز سازی عبارت است از توانایی به دست آوردن کنترل عاطفی ونماندن در جوعاطفی شدید خانواده(پروچسکا ونورکراس,ترجمه سید محمدی1385).
  تمایز یافتگی بیان گر میزان توانایی فرد در تمایز فرآیندهای عقلی از احساس  است.به عبارتی دیگر رسیدن به حدی از استقلال عاطفی که فرد بتواند در موقعیت های عاطفی و هیجانی بدون غرق شدن در جو عاطفی آن موقعیت ها به صورت عقلانی و خود مختار تصمیم گیری می کند(گلدنبرگ و گلدنبرگ،ترجمه برواتی و نقش بندی،1387)

  مطلب مشابه :  دانلود مقاله ابعاد کیفیت خدمات و پیامدهای رفتاری
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.