تحقیق درباره وزارت امور خارجه و نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه

3- ماده 31 قانون صدور گذرنامه «شهربانی کشور می­تواند با موافقت وزارت اطلاعات و تایید وزارت امور خارجه برای بیگانگان بدون تابعیت یا خارجیانی که به جهانی قادر به تحصیل گذرنامه از کشور متبوع خود نیستند برگ گذر بیگانگان صادر نماید این برگ دلیل تابعیت ایرانی دارنده یا همراهان او محسوب نمی­شود».

 • تبصره 1- مشخصات برگ گذر بیگانگان از لحاظ رنگ و شکل و قطع و غیره به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
  تبصره 2- نام فرزندان کمتر از 18 سال این قبیل افراد در برگ والدین همچنین نام زن در برگ شوهر به شرط آنکه واجد شرایط مذکور در این ماده باشند ثبت می­شود و استفاده جداگانه از این برگ به وسیله همراهان ممنوع است.
  – ماده 32 قانون صدور گذرنامه «مدت اعتبار برگ گذر بیگانگان برای مراجعت به ایران از تاریخ صدور یک سال است و دارنده آن برای هر بار خروج از کشور باید تحصیل اجازه نماید».
  [59] –  ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1379):
  «به منظور ایجاد تمرکز در سیاست­گذاری امور اتباع خارجی (آواره – پناهنده – مهاجر و اتباع خارجی دارنده گذرنامه) در زمینه ورود، اسکان، اخراج، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان و روابط بین­الملل، شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش وپرورش – اطلاعات – امور خارجه – کار و امور اجتماعی – بهداشت درمان و آموزش پزشکی – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی – دبیر شورای عالی امنیت ملی – فرماندهی نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هلال احمر تشکیل می­گردد، تصمیات شورای مذکور پس از تایید هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.».
  آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های کار و امور اجتماعی- کشور و اطلاعات به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
  [60] – http://www.ostan-kd.ir/Default.apx?tabld=97
  [61] –  مصاحبه حضوری با آقای غلامعلی کریم پور ملک شاه کارشناس حقوقی امور اتباع مهاجرین استانداری مازندران
  1-   ماده 976 قانون مدنی اشخاص ذیل تبعۀ ایران محسوب می­شوند:
  1- کلیۀ ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
  2- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
  3- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند.
  4- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده­اند.
  5- کسانی که در ایران از پدری که تبعۀ خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند. و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
  6- هر زن تبعۀ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
  7- هر تبعۀ خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
  تبصره – اطفال متولد از نمایندگان سیاسی وکنسولی خارجی مشمول فقرۀ 4 و 5 نخواهند بود.
  2- حیدری، مسعود، «تابعیت در حقوق ایران ، شرح و بحث انتقادی راجع به اعمال خاک در ایران»، حقوق امروز، شماره 17، اسفند 1344
  مطلب مشابه :  توافق اراده ها و روابط اقتصادی

 • [64]- http://www.ttmnews.ir/post/29
  1- مجله ثبت، نشریه ثبت احوال، دوره جدید، شماره هفت، آذر 90 ، ص 20
  [66] – کاتوزیان ، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ سی و هفتم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1387، ص 161
  . 1- ویژه، محمد رضا، «ثبت احوال و حقوق عمومی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، سال 1391، 26 و 27اردیبهشت (تحت چاپ)
  [68] – عباسی، اسماعیل و اکبر آبادی، مرضیه « جایگاه ثبت احوال در حقوق خصوصی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، سال1391، 26و27 اردیبهشت (تحت چاپ).
  [69] – ویژه ، محمدرضا، همان مأخذ (تحت چاپ)
  [70] – انصاری، مسعود، و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، جلد اول، سال 1384، ص116
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.