تحقیق درباره هدف و روند تکامل درمان و نظریه نفوذ اجتماعی

دانلود پایان نامه

ایگان(1986،1982،1975)توانست شناخته شده ترین فنون همبستگی درمانی را با هم یکی کندوحاصل کار خود را به صورت یک مدل چند وجهی نظامدار، که درعین حال، هدفمند نیز است، ارائه دهد.او اینگونه فنون درمانی را از سه منبع اصلی، یعنی از:نظام های مربوط به آموزش نظامدار مهارتها، نظریه نفوذ اجتماعی ونظریه رفتاری ویادگیری اجتماعی اقتباس کرده است.

 • لستر بر التقاط گرایی نظری تاکید داشت.موضع لستر (1967)در توصیف امکانات “التقاط گرایی نظری”از این قرار است: مزیت التقاط گرایی نظری آن است که به مشاوران امکان می دهد یک منطق ذاتاً همبسته ویک دست برای رفتار مشاوره ای خود بوجود آورد… او می تواند دیدگاهی بنا کند که برای شخص او از هرکدام از موانع نظری با معناتر باشد، او می تواند روند مشاوره را به طریقی مفهوم سازی کند که به خوبی با سبک زندگی او هماهنگ باشد. این بدان معنا است که مشاور در روابط انسانی خود یکنواخت عمل خواهد کرد،این غیر از” التقاط گرایی فنی”است که بر انتخاب فنونی تمرکز دارد که بدون مبنای نظری محکمی موثر بنظر می رسند(لستر،1967؛ به نقل از شهسواری، 1388).
  التقاط گرایی فنی کمتر نظری است ومی خواهد توانایی ما را در انتخاب بهترین درمان برای فرد در مشکل او بهبود بخشد.این کار عمدتاً بر اساس اطلاعاتی صورت می گیرد.که به ما می گویند چه درمانی در گذشته برای دیگران که مشکلات وویژگی های مشابهی داشتند نتیجه بهتری داشته است .طرفداران التقاط گرایی فنی از روش هایی استفاده می کنند که از منابع گوناگون بدست آمده اند .بدون آنکه لزوماً با نظریه های بوجود آمده آنها موافق باشند.
  التقاط گرایی فنی یک رویکرد تلفیقی در چارچوب کلیه روان درمانی تلفیقی است.به اعتقاد لازاروس کارآمدی روان درمانی، کارآمدی فنون است نه نظریه(پروچسکا ونورکراس، به نقل از سید محمدی،1383).
  2-3-1-1 درمان
  درمان برای کسانی که علاقه مند به پیشرفت در سطوح بالایی هستند مناسب است. درمان یک سیستم نیست، بلکه رویکردی است جامع که کل شخصیت فرد را درنظر گرفته، ارزیابی می کند ودرمان می کند .در این رویکرد طرح BASIC_ID روند کار راتسریع می کند.
  لازاروس می گوید :نامه ای به 3نفر درمانگر مشهور فرستادم تا درمورد یک مراجع به من کمک کنند. مراجع 9ساله است.خیلی بدجور خودکشی کرده وحالا با دارو درحال بهبود است ،چه توصیه های درمانی دارید؟ چه فرضیه ای دارید؟
  دکتر آلبرت الیس :احتمالاًعزت نفس پایین وافسردگی دارد.فرد معتقد است که باید کارهای خوب انجام دهد ومی گوید شخص نالایقی هستم چون آنطور که باید عمل نکردم.درمان عقلانی –عاطفی به جای «باید»، «شاید»وممکن است، را به کار می بردوفلسفه باید اورا تغییر داده ومهارتهای اجتماعی را آموزش می دهیم.
  دکتر جمیز فرامو: به نظر من در تمام مواردی که خودکشی گزارش می شود،مشکل خانوادگی وجود دارد.درواقع درمان خانواده مهم است(1979،ص992- 988، به نقل از سلطانی،1389).
  دکتر هاس استراپ: تجارب اخیر احتمالا عزت نفس مریض را پایین آورده است(مانند پاسخ منفی شنیدن، مرگ یک دوست وغیره).
  البته تاریخچۀ زندگی او نشان می دهد که اغلب در فشار روانی بوده است. موقعیت های آسیب زا در اوایل بچگی بوده وفرد خیلی زیاد نسبت به افراد مهمی (مانند والدین) خشمگین بوده وخشم خود را نتوانسته به بیرون جهت دهد وآن را برعلیه خودش به کار برده است.وهمچنین دوسوگرایی نسبت به عشق وجود دارد .از نقطه نظر درمانگرایی من به این مسائل توجه می کنم.
  مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق مزایای روش و نام تجاری

 • بعد از دریافت این جواب ها من به همکاران دیگری هم موقعیت رانوشتم وجواب های مختلفی بدست آوردم .اما اجازه دهید از نقطه نظر چندوجهی بررسی کنیم.
  این مرد جوان ممکن است بوسیله درمان عقلانی –عاطفی یا درمان خانوادگی ویا روان تحلیل گری درمان شود .تلاش برای خودکشی شاید نشانه پیامی برای موضوع عشقش باشد. می خواهد بگوید که از من بیشتر مراقبت کنید ومرا نزد درمانگر بفرستید. اگر مشکل از خانواده اش باشد ودرمان عقلانی –عاطفی یا روانکاوی دریافت کند بدون اینکه کل شبکه خانواده درگیر شود، احتمالاًدرمان مفیدی نخواهد بود.اگر مراحل اولیه اسکیزوفرنیک را می گذراند احتمالاًنیاز به دارو دارد وخودکشی اش به خاطر افکار اجباری است. درمان عقلانی –عاطفی وخانواده درمانی بی فایده است.شاید این جوان به ترکیبی از گروه رویارویی هستی گرایی وآموزش اعتماد به نفس بیشتر پاسخ دهد. ویا شاید صحبت با یک کشیش ویا چند جلسه احضار روح برای او بیشتر از هر روش رسمی روان درمانگری موثر باشد.
  درمانگر می پرسد که چه کسی با چه روشی بهترین روش برای این درمان خاص است. این رویکرد شخصی وفردی است درمانگر ویژگی های فردی را بوسیله هفت پارامتر شخصیتی درنظر می گیرند.آنها مداخلات مناسب را برای هر فردی جستجو می کنند.بهترین توصیف برای درمان ((گلچین منظم))است.
  درمانگری که می خواهد در ارتباط با تعداد زیادی از مشکلات وشخصیت ها ی مختلف موثر باشد مجبور است انعطاف پذیر باشد. دارا ی ذوق ،استعداد و از نظر تکنیکی انتخاب کننده (گلچین کننده)باشد.انتخاب گروه های تکنیکی سعی می کنند به این سوال پاسخ دهند که چه کارهایی برای چه کسانی وتحت کدام شرایط خاص انجام شود(شهسواری،1388).
  2-3-2 هدف و روند تکامل درمان
  هدف درمان کاهش رنج روان شناختی وپیشرفت رشد شخصی بطور سریع است درمانگران از برچسب های روان پزشکی اجتناب می کنند وبر نیاز به درمان چند وچندگانه تاکید می کنند.درمان شخصیت بشر را در وجه های جدا اما متعامل تجربه می کنند. با ارزیابی هرفرد در هرکدام از این وجه های خاص وارتباط بین آنها می توانیم درک کاملی وجامعی از این شخص ومحیط اجتماعی اش بدست آوریم .
  بسیار معمول است که یک فروشنده راههایی را بررسی می کند که درنتیجه آن بتواند کالاهای خود را سریع تر بفروشد، زمان سوددهی سرمایه خود را به مطلوب ترین حد ممکن برساند وروش های تازه ای برای جلب مشتریانش بیابد.
  یک درمانگر هم خدمات خود را بررسی می کند فروش اوبرای چه کسانی مفید است؟ برای چه کسانی مضر است؟ چه روش بهتری را برگزیندکه میزان خطا به حداقل برسد؟چه راهکارهایی پیشرفت او را تضمین می کنند؟ چه فاکتورهایی برای درمان بیماری مورد نظر مهم هستند؟
  موقعی که من لازاروس دانشجو بودم به عنوان همکار درمانگر می دیدم که روش فرویدی وراجرزی موثراست بعد تحت تاثیر روش ولپی قرار گرفتم.تکنیک های جدیدی را در ادبیات رفتارگرایی شامل روش های حساسیت زدایی گروهی (لازاروس،1962 تصورهیجانی(1961) روش های حساسیت زدایی برای زنانی که زود به ارگاسم می رسند(لازاروس،1963) وروش های دیگر برای غلبه بر افسردگی معرفی کردم(به نقل از رحمانی،1388).
  حدود اوایل 1965 مقاله ای راجع نیاز به درمان الکلیسم از طریق دیدگاه چند بعدی (1965)نوشتم. در سال 1966 به استفاده صرف از رفتارگرایی شک کردم وبه روابط بین شخصی مخصوصاًدر درمان آگروفیاتوجه کردم.در سال 1971 رویکردی وسیع را در کتابم به عنوان رفتار درمانی ومافوق آن مطرح کردم.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.