تحقیق درباره مشاهده و فرایند

دانلود پایان نامه

دانه‌های اصلی در این رخساره دوکفه ای، سوزن اسفنج، فرامینیفرهای بنتیک        (Textularidae  Lenticulina,  و Choffattella ( و فرامینیفرهای پلانکتونی هستند. خارپوست، براکیوپود به همراه خرده‌های بسیار ریز بایوکلاست و دانه‌های فسفات اجزای دیگر این رخساره را تشکیل می‌دهند. آلوکم‌ها در زمینه‌ای میکریتی به صورت منفصل قرار گرفته‌اند. گاهی در برخی از مقاطع، فرایند نئومورفیسم افزایشی موجب تبدیل زمینه میکریتی به میکرواسپاریتی و اسپاریتی شده است. آغشتگی به اکسید آهن نیز در برخی از مقاطع مشاهده می‌شود. همراه بودن فرامینیفرهای کف زی و پلانکتونی و بافت این رخساره به ویژه وجود دانه‌بندی تدریجی نشان‌دهنده رسوب‌گذاری در نواحی شیب قاره است (Tucker and Wright, 1990; Flügel, 2010). این رخساره در سنگ آهک‌های خاکستری روشن تا خاکستری مایل به قهوه‌ای بخش داریان زیرین در برش‌های کوزه کوه و فهلیان شناسایی شده است (شکل 3-8، 3-9 و 3-10 ).

 • رخساره Bioclast Wackestone در بخش داریان زیرین برش کوزه کوه.
 • میان لایه های محلی سنگ آهک­های حاوی اگزوژیرا و گاستروپود فراوان در مارن­های سبز تا خاکستری بخش داریان میانی (از نمای نزدیک)

 

 • میان لایه های محلی سنگ آهک­های حاوی اگزوژیرا و گاستروپود فراوان در مارن­های سبز تا خاکستری بخش داریان میانی (از نمای دور)

 

 • رخساره B2 Planktonic Foraminifera Wackestone – packstone) ):
 • اجزای اصلی در این رخساره فرامینیفرهای پلانکتونی است. دوکفه ای، خارپوست و دانه‌های فسفات اجزای فرعی را تشکیل می‌دهند. آلوکم‌ها در زمینه‌ای میکریتی به صورت منفصل قرار گرفته‌اند. نوع آلوکم‌ها و بافت این رخساره نشان‌دهنده رسوب‌گذاری در نواحی شیب قاره است (Tucker and Wright, 1990; Flügel, 2010). این رخساره در سنگ آهک‌های خاکستری روشن تا خاکستری مایل به قهوه‌ای بخش داریان زیرین در برش‌های کوزه کوه و فهلیان شناسایی شده است (شکل 3-11).

  مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی بین المللی و بازاریابی بین الملل

  • رخساره – packstone Planktonic Foraminifera Wackestone در بخش داریان زیرین برش کوزه کوه.

  • کمربند رخساره‌ای C (دریای باز عمیق):

  این کمربند رخساره‌ای دربرگیرنده 5 رخساره C1 تا C5 به شرح زیر است. این رخساره‌ها در محیط دریای باز عمیق نهشته شده‌اند.

  • رخساره C1 (Planktonic Foraminifera Wackestone):
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.