تحقیق درباره شورای عالی ثبت و زبان و فرهنگ

دانلود پایان نامه
 • 2- مجله ثبت، نشریه ثبت احوال،دوره جدید، شماره 12، سال 1391، ص 9
  3- ماده 20« انتخاب نام با اعلام کننده است، برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفا یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد. (اصلاحی18/10/1363 با الحاق 6 تبصره)» .
  تبصره 1-انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین انتخاب عناوین والقاب و نام های زننده و مستهجن یا نا متناسب با جنس ممنوع است.
  تبصره 2-تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام می کند.
  تبصره 3-انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.
  تبصره 4-دراسناد سجلی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می شود.
  تبصره 5-ذکر سیادت در اسناد سجلی، ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلایل شرعی ثابت   گردد الزامی است مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعا احراز شود.
  تبصره 6-مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت شود.
   
  1- بیگی حبیب آبادی، احمد، همان، ماخذ (تحت چاپ).
  2- ماده 997 قانون مدنی«هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد،اتخاذ نام های مخصوص که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود ممنوع است».
  3- عباسی، بیژن، «خدمات ثبت احوال و حقوق شهروندی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، سال 1391، 26 و 27 اردیبهشت (تحت چاپ).
  4- مجله ثبت، نشریه سازمان ثبت احوال کشور، همان ماخذ، صفحه 9
   
   
  1- صفایی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی، «نام خانوادگی و آثار حقوقی آن»، همایش ملی حقوق ثبت احوال 1391، 26 و 27 اردیبهشت (تحت چاپ).
  2- ماده 993 قانون مدنی «امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقررات به دایره سجل احوال اطلاع داده شود: 1- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود 2- ازدواج اعم از دایم و منقطع 3- طلاق اعم از بائن و رجعی و هم چینن بذل مدت 4- وفات هر شخص»
  3- آدیگوزل پور، مهدی، «تحلیل دعاوی سجلی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال 1391، 26 و 27 اردیبهشت (تحت چاپ).
   
   
  1- ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب(2/11/1367) «از تاریخ تصویب این قانون  تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنو ع است».
  تبصره- صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از  فرماندار یا بخشدار ، ریئس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب ،مدیر عامل سازمان  بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید .
  [30] – مجله ثبت، نشریه سازمان ثبت احوال کشور، شماره 13، ص11
  مطلب مشابه :  مقاله رایگان با موضوع روابط دیپلماتیک و عربستان سعودی

 • [31] – عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ بیست و چهارم، 1381، ص1055
  [32] – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، 1394 هجری قمری ،ص7
  [33] – امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، بی­تا، 1368، ص151
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.