تحقیق درباره شخصیت در نظریه چند وجهی و رفتار درمانی شناختی

دانلود پایان نامه

یکی از چیزهایی که وارد کرده بودم رفتار درمانی شناختی بود.درجریان کار می دیدم افرادی که خوب می شوند فلسفه متفاوتی از زندگی پیدا می کنند وعزت نفشان افزایش می یافت .به این ترتیب استفاده از روش های رفتاری وشناختی بیشتر وبیشتر شد.
در درمان از پرسشنامه ها، مصاحبه های تلفنی وجلسات حضوری بیشتر استفاده می کردم وهمچنین با همسر ودیگر اعضای خانواده هم مصاحبه می کردم.

 • آیا تکنیک های رفتار درمانی کافی است؟ چه افرادی با چه مشکلاتی به رفتار درمانی نیاز دارند؟ کدام روش های غیررفتاری موثر است (پال،1963). پاسخ به این سوالات از تحقیقات بعدی ام در سال 1970 بدست آمد.
  خلاصه اینکه رفتار درمانی بیشتر در مورد افرادی که با بحران های موقعیتی، مشکلات سازگاری خاص، ترس های مرضی، ناتوانی های جنسی گوناگون، اختلالات تنشی واضطرابی وپاره ای از اختلالات بیولوژیکی مناسب است.همچنین برای کسانی که مشکل تصمیم گیری دارندنیز به کار می رود.تحقیقات بعدی نشان داد که رفتار درمانی برای اختلالاتی که جدی است عود می کنند؛ مانند وسواس فکری-عملی شدید،افسردگی واضطراب بالا.
  به نظر من هر مسئله ای از بحران های موقعیتی ملایم، متوسط وشدید گرفته تا اختلالات روان شناختی درجه ازدرگیریBASIC_ID شخص رامنعکس می کند(یعنی افراط وتفریط در رفتار، عاطفه، احساس، تصور، شناخت، روابط بین شخصی وهمچنین در موضوعات بیولوژیکی ودارو(برون،روبرتس، جکسون،1980؛ به نقل از سلطانی،1389).
  2-3-3شخصیت در نظریه چند وجهی
  مشاوران چند وجهی از آن جهت نسبت به شخصیت توجه نشان می دهند که تشخیص داده اند که اعتبار یک رویکرد چند وجهی، به دانش واطلاعاتی بستگی دارد که در تایید چنین رویکردی هستند.تورن(1970)به عنوان معمار اصلی نظریه چند وجهی شناخته شده است.
  در نظریه چند وجهی شخصیت، عناصر همه نظریه ها در چارچوبی قرارداده شده اند تا بوسیله آن بتوان به توضیح رفتار آدمی پرداخت. اما طبق نظر تورن(1961) وپالمر(1980) منبع اصلی یا اولیه این رویکرد، همان مطالعه افراد درزندگی روزمره خود ونیز درجهانی است که بطور مداوم درحال تغییرند.
  در رویکرد چند وجهی گفته می شود که به نظر می رسد نقطه نظرهای سنتی صفات وساخت های ایستای شخصیت نمی توانند پیش بینی های معتبری برای رفتار آدمی باشند دلیل این ادعا نیز آن است؛ که دراین نقطه نظرها،تغییر مداوم وسریع این صفات وساخت های ایستای شخصیت و نیز عوامل دیگر به حساب آورده نمی شوند.
  در دیدگاه چند وجهی گفته می شود که موجود زنده بطور مداوم تلاش می کند تا به بالاترین سطح یکپارچگی ممکن برسدونیز این نوع یکپارچگی را حفظ کند.
  منظور از یکپارچگی نیز آن است؛ که موجود زنده در جهان مدام در حال تغییر وتحول است وبه فعالیت واداشته می شود ودرعین حال، موجود زنده بی وقفه در حال رشد وتغییر است وطی آن، سطوح مختلف یکپارچگی را تجربه می کند این نوع سطوح بر هم اثر می گذارندوهمراه با گذشت زمان در طی رشد آدمی ،دچار تغییر وتحول می شوند.
  در رویکرد چند وجهی وبحث از نظریه شخصیت، به جای توجه نسبت به صفات شخصیتی، حالتهای روانی افراد مورد توجه قرار می گیرد.تورن(1973)رفتار(شخصیت)را به عنوان یک سیلان مداوم می داند که درحال تغییر،همواره از شخص سر می زندوتغییر می کند. به همین ترتیب، در آنچه به قانون تغییرجهانی معروف است، این فرض مطرح می شود که رفتار آدمی یکی از نتایج:
  1-وضع ارگانیسمی (ولی نه درحالت ایستای آن)
  2-وضع موقعیتی(دریک محیط اجتماعی متغیر میان فردی)
  3-موقعیت یا وضعیت کلی او باشد
  با توجه به این مباحث می توان نتیجه گرفت که جریان زندگی آدمی یا حالت روانی او،خود منبع مهمی برای مطالعه رفتار(شخصیت) است(تورن،1973) بر اساس کارهای کارخوف وبرنسون(1977)، گارفیلد (1980)، پالمر(1980) می توان مجموعه ای از بیان ها را مشخص ساخت.در مکتب چند وجهی این فرض مطرح است که نیاز اولیه مددجویان همان دستیابی به بالاترین سطح ممکن یکپارچگی در هر زمان و حفظ این نوع یکپارچگی است(به نقل از مهرانی،1386).
  مکتب چند وجهی با حالت روانی مددجو آنچنان که دردنیای وی تجربه می شود سروکار داردودر این مکتب گفته می شود که توجه اصلی مشاور وروان درمانگر باید معطوف هشیاری مددجو شود. بطور کلی باید گفت که رویکرد چند وجهی دارای نیروهای پرتاب اصلی است که این نیروها عبارتند از:
  1-مشاوره چند وجهی، مددجو را نسبت به موقعیت یا وضعیت مشکل،کاملا آگاه می سازد.
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درباره شبکه های اجتماعی و روش تحلیل شبکه

 • 2-به مددجو می آموزد که چگونه می توان با هشیاری وبا قصدوپیش گستر،سطح بالاتری از یکپارچگی را در خود بوجود آورد (ساعتچی،1374).
  طبق نظر تورن(1967)مکتب چند وجهی تنها رویکرد کلی است که میدان دید آن برای کاراثربخش با طیف وسیعی از عواملی که بالقوه بر فرایند یکپارچگی اثر می گذارند،کافی است.
  2-3-4راهبردها
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.