تحقیق درباره روش های افزایش رضایت از زندگی و رضایتمندی از زندگی

دانلود پایان نامه

 • شواهد جدید همانند یافته های شیماک وایشی(2005)، نشان داده اند که قضاوت درباره رضامندی کلی اززندگی(LS)،بسیار متاثر از اطلاعات همیشه دردسترسی استکه این اطلاعات،دارای ثبات قابل توجه چند ماهه تا یک ساله هستند. سایر تحقیقات نشان داده اند که احتمال همبستگی وثبات ساختاری بین رضامندی کلی از زندگی(LS)ورضامندی حوزه ای(DS)،بخاطر ویژگی های شخصیتی است(دینر وهمکاران،2002؛ به نقل از جلوانی،1390).یعنی ویژگی های شخصیتی که با LSهمبستگی دارند تمایل دارند که با DSنیز همبسته باشند. برای مثال نوروز گرایی، تعیین کننده منفی LSوDSاز کار است.درنتیجه کنترل ویژگی های شخصیتی همبستگی بین LSوDSرا تضعیف می کند(اید ولارسن، 2008)با این حال DSنوعاً دارای یک نوع واریانس منحصر به فردی باLSاست.
  در کل می توان از رضایتمندی از زندگی این گونه نتیجه گیری کرد:
  1-رضامندی حوزه ای(DS)، تحت تاثیرعوامل حوزه ای خاص است.
  2-رضامندی کلی از زندگی (LS)، تاثیر قوی تری بر رضامندی در حوزه های مهم مثل خانواده نسبت به حوزه های غیر مهم مانند آب وهوا دارد.که این تاثیر می توان به خاطر عوامل شناختی، در سازماندهی عقیده نسبت به زندگی باشد.
  3-تاثیر قابل توجه همبستگی بین LSوDSنشان می دهند که یک نظریه بهزیستی شناختی کامل هم فرایند های بالا-پایین وهم پایین وبالا را شامل می شود.
  4-درپاسخ به این سؤال که چرا برخی افراد جدا از رضایت ازحوزه های مهم زندگی،به طور کلی رضایت کلی بالاتری نسبت به سایرین درزندگی دارند؟ باید گفت پاسخ درفرضیه معروف روان شناسی است که اشاره دارد به این که تفاوت های فردی در رضایت از زندگی، براساس خود-ادراکی غیر واقعی صورت می گیرد(اید ولارسن).
  2-2-6 روش های افزایش رضایت از زندگی
  در چند سال اخیر‌، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان به بررسی اطلاعات درباره پرسشی پرداخته‌اند که قبلاً‌ برای فلاسفه مهم بود: چه چیزی باعث رضایت ما می‌شود؟
  پژوهشگران به این منظور تحقیقات گسترده‌ای در سراسر جهان انجام داده‌اند تا ببینند چگونه چیزهایی مانند پول، نگرش، فرهنگ، حافظه، تندرستی، نوع‌دوستی و عادات روزانه بر احساس بهروزی ما تأثیر می‌گذارد. حوزه جدید روان‌شناسی مثبت پر از یافته‌های جدیدی حاکی از آن است که اعمال ما تأثیر چشمگیری بر احساس خوشبختی و رضایت ما از زندگی داردروش های راهبردی ثابت‌شده برای افزایش عبارتند از:
  لحظات روزانه زندگی را درک کنید
  هر از چندی مکث کنید تا گل سرخی را ببویید یا کودکان را حین بازی تماشا کنیدکسانی که درنگ می‌کنند تا وقایعی را که به‌طور عادی با عجله پشت سر می‌گذارند، ببینند یا در طول روز به وقایع خوشایند روزانه فکر می‌کنند، افزایش قابل توجهی را از نظر رضایت و کاهش افسردگی گزارش می‌کنند.
  از مقایسه بپرهیزید
  چشم و هم‌چشمی جزئی از بسیاری از فرهنگ‌هاست اما مقایسه خودمان با سایرین می‌تواند به رضایت و عزت نفس لطمه وارد کند. به جای مقایسه کردن با دیگران، توجه خود را به دستاوردهای شخصی معطوف کنید تا به رضایت بیشتری دست یابید.
  بیش از اندازه به پول توجه نکنید
  کسانی که پول را در رأس فهرست اولویت‌های خود قرار می‌دهند، بیشتر در معرض افسردگی، اضطراب و عزت نفس پایین هستند. این امر در ملل و فرهنگ‌های گوناگون یکسان است. هر چقدر بیشتر رضایت را در کالاهای مادی بجوییم، کمتر آن را می‌یابیم. رضایت، عمر کوتاهی دارد و گذراست. پول‌دوستان نیز در آزمون پویایی و خودشکوفایی نمره اندکی می‌گیرند.
  اهداف.معنادار
  کسانی که برای تحقق چیزی ارزشمند تلاش می‌کنند، بسیار راضی‌تر از کسانی هستند که رؤیاها یا آرزویی ندارند. این اهداف می‌تواند به سادگی یاد‌گرفتن مهارتی جدید یا بار آوردن بچه‌ها به شیوه‌ای اخلاقی باشد. انسان همواره برای رشد به نوعی معنا نیاز دارد. به گفته دانشمندان، رضایت و خوشبختی در محل تلاقی لذت و معنا قرار دارد. هدف چه در محل کار و چه در خانه آن است که فعالیت‌هایی انجام دهیم که از نظر شخصی هم لذت‌بخش و هم مهم باشد.
  ابتکار در کار
  میزان رضایت شما از شغل تا حدی به ابتکاری که به خرج می‌دهید، بستگی داردمحققان معتقدند که خلاقیت به خرج می‌دهیم، به دیگران کمک می‌کنیم و راه‌های بهبود در امور را پیشنهاد می‌کنیم یا کارهای اضافی انجام می‌دهیم، از کارمان بیشتر احساس اغنا می‌کنیم.
  اهمیت دادن به خانواده ودوستان
  افراد راضی معمولاً‌ خانواده، دوست و روابط بهتری دارند. اما صرف کمیت رابطه با افراد کافی نیست، بلکه کیفیت آن نیز اهمیت دارد. انسان به رابطه نزدیک نیاز دارد؛ رابطه‌ای که در برگیرنده تفاهم و توجه باشد.
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.