تحقیق درباره دفاتر اسناد رسمی و عنصر روانی جرم

دانلود پایان نامه
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  مبحث اول : جعل و دستکاری شناسنامه
  گفتار اول : دستکاری شناسنامه بدون قصد تقلب یا مهر کردن غیر مجاز آن
  یکی از مصادیق اعمال مجرمانه نسبت به شناسنامه در ماده 5 قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه پیش بینی شده است که مقرر می دارد : «هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از 000/100 ریال تا 000/500 ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از 000/500 ریال تا 000/000/1 ریال محکوم می شود».
  با عنایت به ماده یاد شده به تجزیه و تحلیل جرم می پردازیم .
  شرایط تحقق یا عناصر متشکله جرم به قرار ذیل است :
  الف – عنصر مادی جرم
  شناسنامه سند رسمی است و هر نوع مداخله در آن چه از جانب مامور صادر کننده و چه از ناحیه دیگر افراد، ممنوع است و چون افراد به دلایل مختلف به نقش مهر و درج مطلب در شناسنامه اقدام می کردند بنابراین قانونگذار با وضع ماده 5 فوق­الذکر صریحاً افراد را از این عمل ممنوع کرد. مراد از مهر، وسیله‏ای است معمولا از جنس چوب، فلز، سنگ، و نظایر آنها و دارای نوشته ها و علایمی که مثل امضاء انتساب یک سند یا نوشته را به شخص مدلل می سازد.[116]
  با توجه به تعریف مهر، ارتکاب عمل مادی مرتکب به صورت فعل مثبت مهر کردن با وسیله مخصوصی است . مراد از «هرکس» در صدر ماده که فاعل جرم است اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی و همچنین صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق می باشد و افراد دولتی مشمول این ماده نمی باشند زیرا همین مطلب در ماده دیگر همین قانون « ماده 6 » در مورد اشخاص دولتی و حقوقی عمومی به کار رفته است .
  مهم ترین شرط تحقق جرم این است که شناسنامه باید دارای اعتبار باشد و اگر شناسنامه فاقد اعتبار باشد مهر کردن آن جرم محسوب نمی شود مانند این که شناسنامه نمونه قدیم باشد و مهلت آن پایان یافته باشد و یا اصلاً شناسنامه باطل شده باشد مانند شناسنامه مردگان و هم چنین مهر کردن باید غیر مجاز باشد بنابراین اگر مهر کردن با اجازه مقامات ذی صلاح باشد جرم تحقق نمی یابد .
  نکات برداشت شده از این ماده به شرح ذیل می باشد:
  1- این جرم جرمی است آنی یعنی از آن لحظه که مرتکب به مهر کردن شناسنامه اقدام می کند محقق         می شود .
  2- این جرم مطلق است و مقید به ایجاد نتیجه ای نیست و به صرف ارتکاب واقع می شود .
  3- جرمی است ساده یعنی یک عمل برای تحقق آن کافی است .
  4- این ماده فقط مهر کردن غیر مجاز را مورد حکم قرار داده است و در مورد درج مطلب و آثار دیگر بر روی شناسنامه ساکت است . بنابراین با توجه به قاعده تفسیر به نفع متهم و تفسیر قوانین جزایی درج مطلب و آثار دیگر بر روی شناسنامه مشمول حکم این ماده قرار نمی گیرد و ممکن است جرم دیگری باشد.
  ب: عنصر روانی جرم
  جرم مهر کردن غیر مجاز شناسنامه از جرایم عمدی است و تحقق عمد ناظر به آن است که مرتکب آگاهانه و با قصد به مهر کردن شناسنامه اقدام نماید، به عبارت دیگر به علم به اینکه شناسنامه معتبر است در مهر کردن آن عمد داشته باشد و نیازی به تحقق قصد افراد به غیر با عمد خاص ضرروت ندارد . همچنین مهر کردن شناسنامه به علت سهل انگاری و بی دقتی و از روی اشتباه از شمول حکم ماده خارج می‏باشد.[117]
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.