تحقیق با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمند سازی و بهره وری

دانلود پایان نامه
 • • واکنش مناسب و سریع نسبت به تغییرات فناوری
  • مد نظر قرار دادن نوآوری در محصولات تولیدی
  • تشکیل تیم‌های تخصصی
  • پرداخت پاداش و مزایا بر اساس خروجی تیم‌های کاری

 • • استفاده از ساعات کاری انعطاف پذیر
  • همسوسازی اهداف کارکنان با اهداف سازمان
  • به‌کارگیری روش‌هایی جهت افزایش تعهد در کارکنان
  2-1-9- آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات:
  چنان که تحقیقات نیز نشان می دهند که یکی از مهمترین دلایل تمایز سازمان ها از یکدیگر، درجه به کارگیری فن آوری اطلاعات توسط آنها در فعالیت های سازمانی است. به این ترتیب، سازمان هایی که از فن آوری اطلاعات به طور گسترده و بهینه استفاده کرده اند، دارای مزیت رقابتی پایدار هستند و از دیدگاه ذینفعان نسبت به سایر سازمان ها از تمایز بیشتری برخوردارند،(تسیکناکیس و کوروبالی، 2009) هم چنین در ایتو(2002) نیز مطرح شد که آثار ناشی از گسترش کاربرد فن آوری اطلاعات می بایست ، در حوزه های مختلف ، در سه مرحله جداگانه ، بدین شرح مدنظر قرار گیرد:
  مرحله اول: تأثیرات و فرصت هایی که از طریق وجود عینی یا فیزیکی فن آوری اطلاعات و فرآیندهای مربوطه ایجاد می‌شوند. این آثار مشتمل بر طراحی، تولید، عملیاتی شدن و عرضه فن آوری اطلاعات می باشد.
  مرحله دوم: تأثیرات و فرصت هایی که از طریق استفاده و به کارگیری مستمر فن آوری اطلاعات شکل می‌گیرند. خاستگاه این دسته آثار همان گسترش تجارت الکترونیکی است.
  مرحله سوم: آثار و فرصت هایی که از طریق تأثیر استفاده فن آوری اطلاعات به صورت متمرکز و در محدوده زمانی درازمدت ایجاد می شوند . خاستگاه این دسته تأثیرات شامل دگرگونی نوع ارتباط تجارت و بازار است. (چناری و صائمیان، 1389)
  شکل جدید تحویل اطلاعات- روش‌های جدید دسترسی شهروندان به اطلاعات – روش‌های جدید تعامل و مبادله اطلاعات با شهروندان- شکل‌های جدید ایجاد انجمن‌ها به صورت محلی و عمومی از طریق روش‌های online شکل‌های جدید دخالت مردم در فرآیند قانون گذاری و سیاست گذاری- راه های جدید توسعه مهارت‌ها برای شرکت فعال مردم در دولت الکترونیک- روش‌های جدید کاهش شکاف دیجیتالی با توسعه خدمات همگانی دسترسی به اطلاعات- خدمات پرداخت online نظیر: پرداخت مالیات، عوارض و صورتحساب آب، برق، گاز و تلفن و… – خدمات دلالی الکترونیکی، فرم‌های الکترونیکی و نظر خواهی online و بسیاری موارد دیگر که اشاره به آن‌ها در این مکان نمی‌گنجد.(قائدی، 1385)
  در جامعه اطلاعاتی آموزش نیز دست‌خوش تغییر می‌شود. پیشرفت فناوری شبکه و بسترهای مخابراتی نظیر انتقال متن، صوت و تصویر نوع جدیدی از آموزش به نام آموزش الکترونیکی را پدید آورده است.
  آموزش الکترونیکی، آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات است که گستره وسیعی از کاربرها، از جمله آموزش مبتنی بر وب، آموزش مبتنی بر کامپیوتر و کلاس‌های مجازی را در بر می‌گیرد. آموزش الکترونیکی تصویری از تکامل آموزش‌های شرکتی و شخصی در مقایسه با آموزش سنتی است. به عبارت دیگر آموزش الکترونیکی به استفاده از فناوری برای تحویل محتوا اشاره دارد که کارایی و دانش را بهبود می‌بخشد.(همان منبع)
  امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از فناوری‌های نوین بشری، نه تنها خود دست‌خوش تغییراتی ژرف شده است بلکه در حال تأثیرگذاری بر روی تمام جنبه های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌باشد. بالطبع از مهم‌ترین قسمت‌هایی که فناوری اطلاعات با ورود خود به سازمان در آن تأثیر گذار خواهد بود منابع انسانی و عملکردهای مدیریت منابع انسانی می‌باشد. 
  موفقیت در به کارگیری فن آوری اطلاعات، هم به ویژگی‌های فن آوری و هم به سطح مهارت و تخصص افرادی که آن را به‌کار می‌گیرند، بستگی دارد. بر این اساس نقش آموزش در موفقیت این مهم آشکار میشود. نیاز به آموزش فن آوری اطلاعات به خوبی در منابع موجود به چشم می خورد.
  آموزش فن آوری اطلاعات به عنوان وسیله‌ای برای بهبود بهره وری، به ویژه در بخش دولتی محسوب می شود (رینولدز، 2007) اما شاخص هایی وجود دارد که ساختار سازمانی و ارایه آموزش در بخش دولتی را مجزا کرده و چنین مجزاسازی برای نیازهای آموزشی نیز مضر است (شافریتز و همکاران، 2001) به طور کلی ، مدیریت فن آوری اطلاعات ، در حال بازگشت به ساختار سازمانی متمرکزاست . انجام مصاحبه با مدیران آموزش فن آوری اطلاعات در ایالت اورگان در سال 2001 مصاحبه‌های انجام شده در سال 2006 نیز بر همین نتایج به دست آمده، تأکید کرده است. علاوه بر ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی نیز در شناسایی منابع به عنوان یک موضوع، قابل توجه است. فن آوری اطلاعات با تغییر و تحول همراه بوده و منابع موجود هم بر نیاز به اشتراک گذاری اطلاعات، مشارکت و همکاری ، به جای تغییر تأکید دارند(الن و شافریتز و همکاران ، 2004) اگرچه، تمایز قایل شدن فرهنگ های مختلف دشوار است، اما ادعا می شود که رهبران سازمان ها نیاز به درک فرهنگ و نقش همکاران و پتانسیل مربوط به سرپرست متصدیان اطلاعات جهت همکاری و رهبری در سراسر شرکت را دارند. بنابراین ساختار و فرهنگ شرکت، به عنوان عوامل مهم و اساسی در برنامه‌ریزی آموزش فن آوری اطلاعات مؤثر است(کاپور، 2004)
  از دهه 1980 ، شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی، سرمایه گذاری زیادی در کامپیوتر و سایر اطلاعات و فن آوری ارتباطات داشتند. با این حال، یافته‌های پژوهش های قبلی، ارتباط ترکیبی بین سرمایه‌گذاری فن آوری اطلاعات و بهره وری را که به اصطلاح «پارادوکس بهره وری » است، نشان دادند (دهنینگ و ریچاردسون، 2002) پارادوکس بهره وری، به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات مطالعات و تحقیقات اجتماعی انفورماتیک ذکر شده است (چادونگ و همکاران، 2011)
  برینجولسون و هیت (1996) دریافتند که استقرار سیستم های اطلاعاتی سهم قابل توجه و مثبتی در بهره وری و فن آوری اطلاعات داشته و سرمایه گذاری در این بخش نیز تقریباً 81 درصد افزایش داشته است. در حالی که سرمایه گذاری در بخش غیر از فن آوری اطلاعات تقریباً 6 درصد است .
  برینجولسون و هیت (1996) نشان دادند که سرمایه گذاری در امر فن آوری اطلاعات ، تأثیر مثبتی بر بهره وری نیروی انسانی و تاثیر بسزایی بر توانمند سازی آنان دارد.
  اگر چه بسیاری از مطالعات نشان داد که آموزش و سرمایه گذاری در امر فن آوری اطلاعات بر توانمند سازی نیروی انسانی تأثیر مثبت دارد، اما برخی از تحقیقات نیز توانمند سازی و بهره وری نیروی کار را ناشی از آموزش و سرمایه گذاری در امر فن آوری اطلاعات نمی دانند.
  2-2- بخش دوم-مباحث تئوریک توانمند سازی نیروی انسانی
   2-2-1- مقدمه:
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.