تحقیق با موضوع ساختار سازمانی و ساختار سازمان

دانلود پایان نامه
 • عوامل محلی آنهایی هستند که در خود محل قرار دارند و اثر آب و هوایی آنها از سالی به سال دیگر چندان تفاوتی ندارد (علیجانی، بهلول، 1381). مثلاً زاویه تابش خورشید ظهر اول مهر ماه در حوضه آبریز چوبر شفت در هیچ سالی تغییر نمی‏کند. و یا اینکه ارتفاع حوضه از سطح دریا حداقل برای چندین هزار سال ثابت است. در مجموع باید گفت که عوامل محلی به ویژگیهای خود حوضه شامل موقعیت و عرض جغرافیایی، ارتفاع(توپوگرافی) و دوری و نزدیکی به دریا( به مناطق رطوبتی) بستگی دارد.
  عوامل بیرونی آنهایی هستند که در داخل منطقه مستقر نیستند و از بیرون وارد کشور و منطقه شده و اقلیم آن را کنترل می‏کنند. سیستمهای فشار و توده‏های هوا جزو این گروه به حساب می‏آیند. عوامل بیرونی ذاتی کشور ایران نیستند و فراوانی وقوع آنها نیز همیشه ثابت نیست. ورود آنها به ایران و محدوده مورد مطالعه تابع سیستمهای آورنده آنهاست، یک سالی بیشتر می‏آیند و یک سال دیگر ممکن است اصلاً نیایند. مثلاً یک سالی ممکن است بر اثر ورود فراوان سیکلونهای مدیترانه‏ای بارندگی زیاد رخ دهد و یک سال دیگر به دلیل نیامدن آنها بارندگی رخ ندهد. (علیجانی، بهلول، 1381)
  عوامل بیرونی به دو دسته تقسیم می‏شوند. دسته اول آنهایی هستند که بر اثر گسترش سیستمهای فشار نواحی مجاور ایران مانند فرابار سیبری در فصل سرد مخصوصاً زمستان منطقه را تحت تأثیر قرار دهند و دسته دوم عواملی هستند که از سرزمینهای دورتر مانند دریای مدیترانه، اقیانوس اطلس و غیره وارد منطقه می‏شود که این عوامل بوسیله سیستمهای فشار سیاره‏ای به ایران می‏رسند و به محدوده مورد مطالعه هدایت می‏شوند. عمده‏ترین این عوامل عبارتند از سیکلونهای مدیترانه‏ای، موجهای کوتاه بادهای غربی، جبهه قطبی و غیره. تمام این سیستمها در داخل بادهای غربی تشکیل و حرکت می‏کنند و ورود انها به ایران به پیشروی و گسترش بادهای غربی بسته است. ورود این عوامل بارندگیهای داخل ایران را سبب می‏شوند.
  2-1-13- عوامل ناشی از بهره برداری و دخالت انسان
  – بهره برداری نادرست از منابع طبیعی
  روند تخریب جنگلها و مراتع نیز فقیر شدن تدریجی آنها(که به وضوح قابل مشاهده است) به شدت ادامه دارد.این امرموجب افزایش ضریب تولید رواناب می گردد.نتیجه مسلم این وضعیت ،افزایش فرسایش ،افزایش دبی واوج سیلابها،افزایش استعداد لغزش ورانش زمین ،تولید سیلابهای مخرب واریزه ای و…… می باشد ( شرکت جهاد آب و آبخیزداری،1379).
  – تجاوز به حریم رودخانه
  به دلیل وجود آب ،مناسب بودن ارضی حاشیه رودخانه،نیاز مردم به زمین کشاورزی و… این اراضی مورد استفاده(برای کاربریهای مختلف و مهمتر از همه کشاورزی) قرار گرفته است.اکثر دشت های سیلابی و حاشیه رودخانه ها،درست تا لبه کانال اصلی رودخانه مورد بهره برداری واقع شده اند. بدیهی است که دشت سیلابی جزیی از حریم رودخانه بوده و سیل گیر است.
  – برداشت بی رویه شن و ماسه
  مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درباره افزایش بهره وری نیروی انسانی و توسعه بانکداری الکترونیک

 • در بسیاری از رودخانه ها برداشت شن و ماسه به صورت نادرست و بی رویه صورت می گیرد.این امر می تواند باعث تغییرات ناخواسته در مرفولوژی و هیدرولوژیک رودخانه و مشکلات متعدد از جمله سیل گیری و آسیب پذیری سازه ها گردد.
  – تخلیه آشغال ،زباله و فاضلاب به رودخانه ها
  در تمامی رودخانه ها معمولا مقدار زیادی از مواد فوق الذکر به درون رودخانه تخلیه می شود.بخصوص در محدوده های شهری این مشکل چشمگیرتر است .عامل فوق علاوه بر ایجاد آلودگی و مشکلات بهداشتی و زیست محیطی، ضمنا باعث کاهش ظرفیت انتقال و افزایش استعداد سیل گیری می گردد.
  2-1-14- پایداری
  حوضه های رودخانه ای باید بر اساس استانداردهای پایداری اداره و کنترل شوند . پایداری دارای مفاهیمی ازقبیل حفظ و نگهدار ی ، جلوگیری از نابود ی ، تداوم ، تحمل ، زنده نگهداشتن و بالاخره توان ادامه حیات می باشد .
  اکنون پایداری حوضه های رودخانه ای با توجه به مفاهیم بالا دچار محدودیت های جدی شده است و این محدودیتها توسط وضعیت کنونی فن آوریهای به کار رفته در حوضه ها و سازمان اجتماعی ، به ویژه مدیریت و نظام اداره کننده رودخانه ها بر منابع آب و توان حوضه های رودخانه ای در جذب اثرات حاصل از فعالیت های انسان تحمیل شده است .
  2-1-15- توسعه پایدار
  کمیسیون جهانی محیط و توسعه ،توسعه پایدار را عبارت دانسته است ا ز: ((توسعه ای که نیازها ی کنونی را بدو ن کاستن از توان نسلهای آینده در تأمین احتیاجاتشان برآورده سازد)) (دبلیو،س ی ،ای ،دی، 1987، ص65). مفهوم تعریف بالا آنست که فرضاً آب رودخانه ها در کوتاه مدت باید به شیو ه ای اقتصادی و با تأمین حقوق همه مردم نسبت به آ ب ، توزیع گردد که خود باید هدف اصلی همه برنامه های مدیریتی آب باشد و در درازمدت هم توسعه منابع آب رودخانه ها در صورتی به انجام برسد که همه نسلهای آینده در استفاده از آب برای هر نو ع توسعه ای دارای حقوق برابر با نسل امروز باشند(لوکز و گلدو ل، 1999، ص 57) . در این صورت منابع آ ب رودخانه ها را باید به گونه ای مدیریت داد که در حال حاضر به وضعیتی درنیاید که عملکردهای درازمدت اکولوژیکی ، کیفی ، تفریحاتی ، تأمین آ ب ، تولید بر ق ، کشتیرانی و … به گونه ای غیر قابل جبران به خطر بیفتد . بایددانست که برنامه ریزی برای پایداری منابع آب هنگامی بسیار دشوار می گردد که فرضاً مدل سازیهای هیدرولوژیکی یا پیش بینی های مربوط به تقاضای آب معلوم دارد که منابع آب هر رودخانه ای برای تأمین نیازها ی آینده پروژه ها یا نرخهای رشد پیش بینی شده هر ناحیه، کافی نمی باشد.
  2-1-16- مدیریت آب
  هفشمیت و آیندلر، 1991، مدیریت منابع آب را عبارت از مجموعه اقداماتی می دانند که برای کنترل واستفاده ازداده های منابع طبیعی آب به عمل می آید. همچنین در چهارمین سند سیاستهای ملی توسعه درهلند، مدیریت پایدار آب که در آن برای رودخانه ها نقشی با چندین عملکرد در نظر گرفته شده به شرح زیرتعریف و تشریح شد ه است: (ون روی و دیگران، 1997، ص308)
  {مدیریت پایدار آب به توسعه ای قانونمند که دارای اهداف مشخص اقتصاد ی ، اکولوژیکی و اجتماعی است بسیار توجه دار د. به عبارتی دیگر اندرکنش بین مدیریت آب و آنچه در رابطه با توسعه اقتصاد ی ، اکولوژیکی واجتماعی است و مدیریت جامع آب در کانون آن قرار دارد هر روز منسجم تر می شود. چنین مدیریتی (( مدیریت کامل آب)) نامیده می شود. که با ((مدیریت بخشی آب)) در انقلاب صنعتی و (( مدیریت جامع آب)) که از ١٩٨۵ به این سوی وجود داشته و ((مدیریت کامل آب)) که شکل تکامل یافته آن است ، تفاوت دارد.]
  بنابراین مدیریت کامل آب رودخانه ها دارای نقشی با چندین عملکرد بوده (جدول1) و به تمامیت یک پارچه آب ، بستر، کناره ها و سواحل و سرچشمه و پایاب هر رودخانه و نیز بر زیربنای فنی ، مولّفه
  بیولوژیکی حوضه رودخانه ها و نیز ساختار سازمانی اداره آننده آن توجه عمیق دارد. در چنین مدیریتی ((جامعه)) خود ((بخشی از مدیریت رودخانه)) می باشد. و اقتصاد، اکولوژی و جامعه شناسی راهبردهای مدیریت اند . با این دیدگا ه اقتصاد با آگاه ی هایش درباره آمبود منابع آ ب ، اکولوژی درباره آسیب پذیری محیط آبی
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.