تبلیغات و فرانسه

دانلود پایان نامه

3-40 آرم شرکت هواپیمایی نُرت وِست ………………………………………………………………………………………………… 41
3-41 آرم شرکت هواپیمایی ملی لیبی ………………………………………………………………………………………………….. 41

 • 3-42 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی فرانسه ………………………………………………………………………………………… 42
  3-43 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی آلیتالیا ………………………………………………………………………………………… 43
  3-44 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی ایبریا ………………………………………………………………………………………….. 43
  3-45 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی لوفتانزا ……………………………………………………………………………………….. 44
  3-46 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی کوآنتس ……………………………………………………………………………………… 45
  3-47  بازسازی آرم شرکت هواپیمایی تایی(تایلند) ……………………………………………………………………………… 46
  3-48 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی آمریکا …………………………………………………………………………………………. 46
  3-49 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی اِس آ اِس ……………………………………………………………………………………. 47
  3-50 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی جی اِی ال (ژاپن) ………………………………………………………………………. 48
  3-51 آرم شرکت هواپیمایی بریتانیا ………………………………………………………………………………………………………. 52
  3-52 طرح‏های سنتی بومی روی دُم هواپیماهای شرکت بریتانیا ………………………………………………………… 53
  3-53 طرح روی دُم هواپیماهای شرکت بریتانیا در سال‏های اخیر ………………………………………………………. 53
  3-54 قرار‏گیری آرم شرکت بی اِم آی روی بدنه هواپیما ……………………………………………………………………… 53

 • 3- 55 تبلیغات بی اِم آی در فرودگاه …………………………………………………………………………………………………….. 54
  3-56 آرم شرکت بی اِم آی بر روی دم هواپیما …………………………………………………………………………………….. 54
  3-57 طرح بدنه هواپیمای شرکت بی اِم آی کوچولو ……………………………………………………………………………. 54
  3-58 آرم شرکت هواپیمایی گلف ………………………………………………………………………………………………………….. 55
  3-59 طرح روی بدنه و دُم هواپیمای شرکت گلف ……………………………………………………………………………….. 55
  3-60 آرم قدیمی شرکت هواپیمایی اتریش …………………………………………………………………………………………… 56
  3-61 طرح قدیمی بدنه هواپیمای شرکت اتریش …………………………………………………………………………………. 56
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.