برنامه ریزی پویا و مشاهده پذیر

دانلود پایان نامه
 • 3)حداقل نگهداری و تعمیرات
  به فعالیت‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات گفته میشود که نرخ شکست سیستم را به حالت قبل از شکست بر می‌گرداند. تعویض تسمه موتور مثالی از این دسته فعالیت می‌باشد به این خاطر که نرخ شکست کلی اتومبیل تغییر نکرده است.
  4)نگهداری و تعمیرات ناقص
  به فعالیتهای نگهداری و تعمیرات گفته می‌شود که وضعیت سیستم را بهتر میکند اما نه به میزان زمانی که با یک سیستم کاملا نو تعویض شود. این فعالیت‌ها‌ برخی از فعالیتهای دو دسته قبل را نیز شامل می‌شوند. بعنوان مثال تنظیم موتور،عملکرد موتور را بهبود می‌دهد اما آن را به یک موتور نو تبدیل نمی‌کند(Pham , H., Wang, H1996)
  2-3- نقد ادبیات
  با توجه به کارهای انجام شده در زمینه CBMو دسته بندی‌ها‌ی انجام شده در بالا می‌توان چنین نتیجه گرفت که مدل‌ها‌ی ارائه شده در این زمینه جای توسعه فراوانی را دارند. بالاخص اینکه به علت وجودخطاهای اندازه گیری به هنگام پایش وضعیت، اطلاعات و مقادیر پایش شده می‌توانند دارای توزیع امکان فازی باشند . نکته دیگر اینکه تقریباً تمامی‌مدل‌ها‌ی ارائه شده فرض می‌کنند که سیستم مورد استفاده تازمان بینهایت مورد استفاده قرار خواهد گرفت . این فرض منجر به این می‌شود که پس از گذشت مدت زمانی اقدامات انجام شده با تغییرات کمی‌متناوباً تکرار می‌شوند.
  نتیجه اینکه معرفی آستانه برای انجام اقدامات نگهداری و تعمیرات بهتر از تصمیم گیری مرحله ای برای انجام اقدامات است. بنابر این فرض مذکور باعث شده است تا اغلب مدل‌ها‌ به سمت استفاده از توزیع پایای فرآیند فرسایش برای بهینه کردن اقدامات پیش بروند. فرض استفاده زمانی محدود برای سیستم باعث می‌شود تا از مدل‌ها‌ی تحقیق در عملیات مانند برنامه ریزی پویا در بهینه سازیCBM بتوان استفاده کرد.
  مدل‌ها‌یی که می‌توانند در این زمینه ارائه شوند در قالب دو جدول به تفکیک سیستم‌ها‌ی کاملاً مشاهده پذیر و سیستم‌ها‌ی جزأ مشاهده پذیر در زیر آمده اند . جداول 2-1 و 2-2 جاهای توسعه مدل‌ها‌ی CBM را برای سیستم‌ها‌ی کاملاً مشاهده پذیر و سیستم‌ها‌ی جزأ قابل مشاهده نشان می‌دهند . کارهای انجام شده که در جداول 1 و 2 آمده اند برای بهینه کردن یک یا چند هدف انجام شده اند . بنابراین استفاده دوباره از این مدل‌ها‌ برای بهینه کردن هدف‌ها‌ی دیگر به دلیل کاربرد‌ها‌یی که در عمل می‌توان برای آن متصور شد می‌تواند مفید باشد. برای مثال بهینه کردن دسترسی برای تجهیزات نظامی
  انواع سیستم
  مدلها
  سیستم‌ها‌ی
  تک مؤلفه ای
  سیستم‌ها‌ی چند مؤلفه ای سری
  سیستم‌ها‌ی
  موازی
  مطلب مشابه :  مقاله با موضوع گل و گیاهان زینتی و رضایتمندی مشتری

 • سیستم‌ها‌ی
  k مرحله ای
  سیستم دارای
  تابع زمانبندی
  مدل سازی مارکوف پیوسته برای فرآیند فرسایش
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.