الگوهای ارتباطی زوجین و رضایت مندی زناشویی

دانلود پایان نامه

تفاوتهای جنسیتی و رضایت زناشویی

 • از طریق درک تفاوتهای نهفته در جنیست مرد و زن است که می توانیم به داد وستد عشق و محبت با یکدیگر بپردازیم و با پذیرش اختلافها یمان می توانیم راه حلهای خلاقانه ای را کشف کنیم و باموفقیت به خواسته‌های خود دست یابیم و مهم تر اینکه یاد بگیریم بهتر عشق بورزیم و از کسانی که دوستشان داریم حمایت کنیم. هنگامیکه مرد و زنی بتوانند به یکدیگر احترام بگذارند و تفاوتهای خودرا بپذیرند آنگاه عشق فرصت شکوفایی می یابد (گری،1951 ؛ ترجمه بلوچ، 1383 ).
  بسیاری از اختلافها اگر به نحو سازنده ای با آنها برخورد شود می تواند سرشار از جاذبه و زیبایی باشد. جاذبه و زیبایی روابط زن و مرد، ریشه در همین دوگانگی دارد (بک ترجمه قراچه داغی، 1378).
  علیرغم تلاش طرفین در انتخاب همسری با تشابهات بیشتر ذاتی و اکتسابی، باز هم زن و مرد تفاوتهای بسیار چشم گیری با یکدیگر خواهند داشت بنابراین آنان باید یاد بگیرند که با این تفاوتها زندگی کنند و ثمره این زندگی یک ازدواج شاد و رضایت بخش باشد (نوابی نژاد، 1383).
  جنبه متفاوت بودن از جنبه‌های دیگر ازدواج است معمولاً وقتی افراد با هم متفاوت باشند رابطه آنها می تواند بسیار جالب تر باشد.مثلاً شاید یک شخص برون گرا بسیار جذاب باشد. در واقع یک انسان متفاوت دنیایی برای کشف کردن است.بنابراین تفاوتها می تواند ازدواج را جذاب کند به شرط اینکه زن و شوهر آمادگی تحمل و قبول چنین ازدواجی را داشته باشند بتوانند تفاوتها را بپذیرند و با تغییر زندگی کنند (رضوی، 1389).
  عوامل موثر درافزایش کیفیت زندگی زناشویی
  عوامل موثر بر کیفیت زندگی زناشویی را می توان به سه گروه:
  الف) عوامل فردی ب) عوامل سارتباطی ج) عوامل خارجی تقسیم کرد.
  مشخصات فردی
  مشخصات فردی به پیشینه خانوادگی، عوامل شخصی و تجربی ثابتی اشاره می کند که هر یک از همسران با خود به همراه می آورند. تاریخچه روان شناختی و شخصی هر فرد به احتمال رضایت و جدایی اثر می‌گذارد. به عبارت ساده الگوهای کارآمد نقشهای زناشویی، احتمال اینکه همسران بتوانند ازعهده پیچیدگیهای برنامه‌های زندگی روزمره برآیند را افزایش می دهد. هم چنین تاریخچه روان شناختی و حالات روانی کنونی فرد می تواند از توافق و همخوانی میان همسران کاسته یا آنرا تسهیل کند. مثلا پریشانی‌های شدید روانی هم بر فرد و هم بر ارتباط‌های زناشویی وی اثرات بدی برجای می گذارد، از سوی دیگر افرادی که سلامت روانی دارند می توانند زندگی سالمی را نیز تشکیل دهند (برنشتاین و برنشتاین، 1989ترجمه سهرابی، 1380).
  گاتمن معتقد است آنهایی که زندگی زناشویی موفقی دارند لزوما باهوش تر، غنی تر و یا به لحاظ روانی برتر از دیگران نیستند بلکه در زندگی خود به پویایی‌هایی دست یافته اند که اندیشه‌های منفی آنها را درباره یکدیگر کنترل می کند. این ازدواج‌ها از لحاظ عاطفی واحساسی هوشمندانه هستند.بیشترین تاثیر مربوط به متغییرهای شخصیتی و رابطه اش با مشکلات ارتباطی به دو عامل ناتوانی در تنظیم عواطف منفی و سبک دلبستگی نا ایمن مربوط است (هالفورد، ترجمه تبریزی، کاردانی و جعفری، 1384).
  بالبی (1988)درخصوص دلبستگی مقتقد بود الگوهای سبک‌های دلبستگی در طول زمان گرایش به ثبات دارند و علاوه بر این عمدتا از طریق والدین به کودکان و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند (کرین، ترجمه خوی‌نژاد و رجایی، 1384). تاکنون تحقیقات متعددی تداوم سبکهای دلبستگی تا بزرگسالی را تاکید کرده‌اند.
  شیوه‌های فرزند پروری
  فرزند پروری ضعیف می تواند ازطریق میانجیگری عوامل دیگرنظیر تعارض زناشویی برکارکرد رابطه تاثیر بگذارد.اثرات فرزند پروری ضعیف ظاهرا به جنسیت، شدت سوء استفاده و بعد خاص کیفیت زناشویی بستگی پیدا می کند.به عنوان مثال کلی و کونلی (1987)گزارش کرده اند ابعاد محیط اجتماعی اولیه همانند عدم ثبات روانی – اجتماعی و نزدیکی هیجانی پیش بینی‌های قوی‌تری برای کیفیت زناشویی زنان محسوب می‌شوند (به نقل از ابراهیمی، 1387).
  جنسیت
  هالفورد ضمن اشاره به تحقیقاتی بیان می دارد که بین نحوه برخورد زنان و مردان دررابطه، تفاوت‌های مهمی وجود دارد برای مثال زنان نسبت به مردان احساس نارضایتی بیشتری درکمبود‌های عاطفی دارند و هنگام صحبت درباره مسائل ارتباطی با هیجان بیشتری صحبت می کنند و تعارض بیشتری بین کار و وظایف خانوادگی احساس می کنند و برای طلاق پیشقدم می شوند(‌هالفورد ترجمه تبریزی، کاردانی و جعفری، 1384).
  لاکسی(1980) نیز گزارش کرده است که زنان نارضایتی و ناکامی بیشتری رادر قبال رابطه گزارش می کنند و معتققدند که بیش از همسرانشان مورد سوء تفاهم واقع می شوند (به نقل از رضوی، 1389).
  وضعیت اجتماعی – اقتصادی وشغلی
  رضایت از سبک زندگی و وضعیت شغلی اقتصادی – اجتماعی می تواند به سطوح بالای رضایت زناشویی بینجامد احتمالا انتظارات و ادراکات مربوط به شرایط اقتصادی اجتماعی پیش بینی کننده قوی تر هستند تا شرایط اقتصادی واجتماعی (الیس، 2004 به نقل از رضوی، 1389) ).لارسون و همکارانشان دریافتند که استرس ناشی از عدم امنیت شغلی رابطه ای منفی با تعدادی از کارکردهای زناشویی برخوردار است و اضطراب مرتبط با کار به زندگی خانوادگی سرایت پیدا می کند (نقل از رضوی، 1389).
  سلامتی
  مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره کاهش میزان روستانشینی و جمعیت روستاها و مشکلات اداری اجرایی برنامههای عمرانی

 • بررسی تحقیقات مختلف نشان می دهد که کیفیت پایین زندگی زناشویی، آشفتگی زناشویی و طلاق با افزایش روان شناختی و کاهش سلامتی کلی همبستگی دارد و تاثیرات بسیار مخربی بر بهزیستی کلی ایجاد می کند (‌هاو کنیزوبوث 2005, به نقل از رضوی، 1389).

  عوامل ارتباطی
  مدت ازدواج: این یافته که کیفیت زناشویی با گذشت زمان کاهش می یابد یافته ای متدوال محسوب می شود. گرچه برخی تحقیقات موید آن است که کیفیت زناشویی در وهله اول به سرعت کاهش و سپس افزایش می یابد (الیس 2004 به نقل از رضوی، 1389).
  روابط قبل از ازدواج: روابط قبل از ازدواج با فردی به جز همسر فعلی از رابطه ای منفی با رضایت و ثبات زناشویی برخوردار است. روابط قبل از ازدواج با همسر نیز رابطه ای منفی با کیفیت زناشویی دارد (الیس، 2004 به نقل از رضوی، 1389).
  الگوهای ارتباطی: یکی از راههای درک ساختار خانواده توجه به الگوی ارتباطی زوجین یعنی کانالهای ارتباطی است که از طریق آنها زن و شوهر با یکدیگر به تعامل می پردازند. ارتباط زناشویی عبارتنداز فرایندی که درطی آن زن و شوهر چه به صورت کلامی، درقالب گفتار و چه به صورت غیر کلامی درقالب مکث، حالت چهره، گوش کردن و ژست‌های مختلف با یکدیگر به تبادل احساسات و افکار می پردازد. به آن دسته ا زکانالهای ارتباطی که به وفور دریک خانواده اتفاق می افتد الگوی ارتباطی و به مجموعه الگوهای ارتباطی، شبکه ارتباطی خانواده میگویند.
  نتایج پژوهشها نشان می دهد که بین الگوهای ارتباطی زوجین و رضایت مندی زناشویی رابطه وجود دارد. الگوهای ارتباطی ناسالم گرایش شدیدی به تکرار شوندگی دارند و از خانواده‌های اصلی به فرزندان منتقل می شوند. هم چنین تا زمانی که این الگوها اصلاح و شناسایی نشوند امکان تکرار آن در نسلهای بعدی وجود دارد. گاتمن (1386) درمطالعه برروی تعاملات زوجین نشان دادند که :

  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.