اطلاع‌رسانی و اینترنت

دانلود پایان نامه

به منظور شناسایی میکروفسیل ها، ارائه جدول گسترش چینه شناسی رخساره‌های زیستی، بایوزوناسیون و تعیین سن و هم چنین لیتواستراتیگرافی سازند داریان، دو برش سطح­الارضی کوزه­کوه و فهلیان به ترتیب در خاور و باختر گسل کازرون انتخاب و مطالعه  شده است. به طور کلی مطالعه و بررسی نهشته‌های سازند داریان در 4 مرحله شامل گردآوری اطلاعات، عملیات زمین‌شناسی صحرایی، فعالیت‌های آزمایشگاهی و نگارش پایان‌نامه به شرح زیر صورت گرفته است.

  • گردآوری اطلاعات

در این مرحله از پژوهش، تمامی اطلاعات از جمله گزارش‌های زمین‌شناسی سطح­الارضی، مقالات، کتب و پایان‌نامه‌های مرتبط جمع‌آوری شده است. گردآوری این منابع از کتابخانه‌ها، دانشگاه‌ها و نیز استفاده از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی صورت گرفته است.

  • مطالعات صحرایی

در مطالعات صحرایی پس از انتخاب دو برش چینه شناسی مناسب، نمونه‌برداری به صورت سیستماتیک از آن‌ها انجام گرفته است.  تغییرات سنگ‌شناسی و رخساره‌ای فاکتورهای موثر در فواصل نمونه‌برداری بوده است. در توالی‌های با سنگ‌شناسی یکنواخت فاصله نمونه‌برداری 3 تا 4 متر بوده است. در ضمن در محل تغییر رخساره‌ها و در نزدیکی مرزها نمونه‌برداری در فواصل متراکم­تری صورت گرفته است. در مجموع در این مطالعات تعداد 240 نمونه برداشت شد و کلیه اطلاعات صحرایی نیز یادداشت گردید.

  • مطالعات آزمایشگاهی

مطالعات انجام‌شده در آزمایشگاه به ترتیب شامل آماده سازی نمونه‌ها، ترسیم نهایی مقاطع چینه‌ای- رسوبی برداشت‌شده در مقیاس‌های مورد نیاز، تشخیص و شناسایی میکروفسیل ها، رخساره‌های میکروسکپی، تعیین محیط رسوبی و عکس‌برداری از فرم های میکروفسیلی و میکروفاسیس­ها، ترسیم جداول گسترش زمانی رخساره‌های زیستی و بایوزوناسیون و ترسیم نگاره‌های تطابقی مقاطع بوده است. در مجموع در این مطالعات از تعداد 240 نمونه برداشت‌شده، 264 مقطع میکروسکوپی تهیه و مورد مطالعه قرار گرفته است.

  • تلفیق اطلاعات و تدوین رساله
مطلب مشابه :  جنبه های روانشناختی و از دیدگاه قرآن

در این مرحله بر اساس اطلاعات به دست آمده از مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی و تلفیق آن‌ها با یکدیگر و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات فوق، نتایج به صورت رساله موجود تدوین شده است.
 
 
 

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.