استراتژی تعمیرات در طراحی اولیه و نیروی انسانی

دانلود پایان نامه

در شرکت فولاد آلیاژی ایران استراتژی اصلی تعمیرات شامل موارد زیر می‌باشد.(مولف 1388)

 • 1)تعمیرات اضطراری: نوعی از تعمیرات است که پس از بروز مشکل یا توقف ماشین صورت
  می‌پذیرد که به آن تعمیر پس از خرابی نیز گفته می‌شود.که شامل تعویض قطعه خراب شده ویا تعمیر قطعه خراب شده می‌باشد.
  2)تعمیرات پیشگیرانه: تعمیری است که قبل از توقف ماشین وبر اساس تجزیه وتحلیل مسائل گذشته صورت می‌پذیرد وبه منظور جلوگیری از توقف ناگهانی و ناخواسته ماشین بر اساس برنامه ریزی قبلی انجام می‌شودکه شامل موارد زیر می‌باشد:
  2-1) بازرسیهای فنی ازتجهیزات وارائه سرویسهایی مانند تمیز کاری وروغنکاری به صورت دوره ای
  2-2) تعویض قطعات قبل از فرسودگی کامل
  2-3) تعمیر کلی قطعات در فواصل زمانی مشخص
  3) تصحیح طرح تجهیزات شامل: بهسازی طرح ماشینها برای جلوگیری از خرابی‌ها‌ی تکراری
  4)کنترل وبازدید: نوعی ازتعمیرات است که در آن براساس برنامه زمانبندی مشخص کنترل و بازدیدهایی از نقاط مختلف ماشین صورت می‌پذیرد وتعمیرات سطحی انجام شده واطلاعات جمع آوری شده جهت تصمیم گیری در مورد تعمیرات پیشگیرانه ثبت می‌شود.که این روش نگهداری وتعمیرات تقریبا شبیه به روش CM می باشد.
  دراین نوع تعمیرات بر اساس بعضی از فاکتورهای تجهیز مانند صدا،ارتعاش وروغن و رسم نمودارهای حاصل از تجزیه وتحلیل این فاکتورها پیش بینی می‌کنند که قطعه تا چه مدتی دیگر می‌تواند کار کند ویا اینکه چه مشکل عمده ای را دارد که باید تعمیر گردد.
  5)تعمیرات اساسی : نوعی از تعمیرات است که در صورتیکه انجام پیشگیرانه با زمانبندی کم ممکن نباشد و قسمت‌ها‌ی زیادی از ماشین دچار مشکل ‌باشد با برنامه ریزی قبلی و معمولا در ایام تعطیل یا کم کاری ماشین و با پیش بینی لوازم وقطعات مورد نیاز و تهیه آنها انجام می‌شود.
  2-4-1- استراتژی تعمیرات در طراحی اولیه
  در توضیحات ارائه شده در مدارک طراحی سیستم PM تلفیقی از همه انواع تعمیرات ذکر شده که انتخاب آنها بستگی به عوامل ذیل دارد.
  1)هزینه تعمیرات ونگهداری
  2)اهمیت تجهیز یا قطعه در خط تولید (از لحاظ توقف در خط تولید)
  3) قیمت قطعه یا تجهیز
  4) تاثیرات ایمنی خرابی قطعه /تجهیز بر نیروی انسانی یا سایر تجهیزات
  بدلیل هزینه‌ها‌ی مربوط به تعمیرات پیشگیرانه یا پیشگویانه در مورد قطعاتی که حساسیت بالایی در تولید نداشته و خرابی آنها تاثیری در توقف تولید یا بروز مشکلات ایمنی نیروی انسانی یا تجهیزاتی ندارد تعمیرات پس از بروز خرابی منطقی است.
  اما در خصوص قطعات یا تجهیزات با حساسیت بالا بکا رگیری سیستم‌ها‌ی نگهداری قبل از بروز خرابی بدلیل هزینه‌ها‌ی مالی خرابی تجهیز امری اجتناب‌ناپذیر است.
  در انتخاب روش PM یا CM برای نگهداری تجهیزات مهم‌ترین پارامتر ارزش قطعه یا تجهیز و همچنین هزینه‌ها‌یی که برای تامین آن پرداخت می‌ شود به عنوان پارامترهای تاثیر گذار مطرح می‌ باشد.
  مطلب مشابه :  جنگ جهانی دوم و حمل و نقل

 • قطعات یا تجهیزاتی که دارای حساسیت بالایی در تولید هستند ولی ارزش یا قیمت بالایی ندارند مشمول سیستمPM می‌شوند یعنی قطعه مذکور پس از سپری شدن طول عمر مفید آن در دوره‌ها‌ی زمانی تعریف شده تعویض می‌گردد اگر حتی قطعه مذکور هنوز در حال کار باشدومشکل خاصی نداشته باشد.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.