ارزش های خانوادگی و تفاوت های فرهنگی

دانلود پایان نامه

 • پژوهش پیپلائو[122](2007) با عنوان” تاثیر آموزش نظریه انتخاب و واقعیت درمانی بر سلامت روان پرستاران”  به صورت خوشه ای چند مرحله ای بر روی 30 پرستار در 7 جلسه انجام شده است.یافته های حاصل از تحلیل پرسشنامهGHQ  نشان داد   این روش آموزشی –درمانی بر کاهش استرس،افزایش سلامت روان پرستاران موثر است .
 • سارا مگان [123]و همکاران(2008) در پژوهی با عنوان”تاثیرآموزش نظریه انتخاب به صورت گروهی بر مسائل انضباطی دانش آموزان دوره ی متوسطه “متوجه شدند که نظریه انتخاب می تواند بر مسؤولیت پذیری و آگاهی دانش آموزان از نیازهایشان و نحوه ارضای آنها و در کل حل مسائل تربیتی موثر باشد.
 • در پژوهشی که زاکاری راپورت[124](2007) با عنوان “استفاده از نظریه انتخاب برای ارزیابی نیازهای اشخاصی که مسائل جنسی،صمیمیت و عاطفی دارند متوجه شد نظریه انتخاب می تواند این افراد به خصوص متاهلین را به نیازها و شدت نیازهای طرف مقابل آگاه سازد و در حل مسائل عاطفی و صمیمیت موثر است.
 •  

  • جان هاگستاد[125](2008)در پژوهش خود با عنوان”تاثیر نظریه انتخاب بر وابستگی روانی”توانست به نتیجه برسد که آموزش مفاهیم نظریه انتخاب  در 20 جلسه در  برانگیختن کنترل درونی ،انتخاب و هویت ،مسؤولیت به طور معناداری موثر بوده است.
  • پترسون [126] وهمکاران(2008)  در  پژوهشی با عنوان “اثربخشی  واقعیت درمانی وآموزش نظریه انتخاب بر مفهوم خود در میان دانشجویان تایوانی” نشان دادند که آموزش این تئوری می تواند به طور معناداری بر  افزایش مفهوم خود موثر باشد.گرچه در این میان به تفاوت های فرهنگی  نیز اشاره می کنند.

   
        در حوزه تمایز یافتگی

  • پژوهش سوزرین[127] (2008) تحت عنوان “تمایزیافتگی پیش گویی منحصر به فرد:اضطراب و افسردگی”  بین 146 دانشجو و از طریق پرسشنامه DSI .NEO و به صورت تصادفی انجام شد.یافته ها نشان داد تمایز یافتگی  با عوامل شخصیتی در رابطه است و هرچه قدر تمایز یافتگی فرد پایین باشد اضطراب و افسردگی بالا تر می رود.
  • پژوهش چانگ و گیل[128] (2008) تحت عنوان ” عملکرد خانواده و تمایز یافتگی:یک بررسی میان  فرهنگی” که قصد دارد متغیرهای درجه تمایز یافتگی و عملکرد خانواده را در دو فرهنگ متفاوت  کره ای و امریکایی-اروپایی بررسی کند.یافته های اصلی  تحقیق بیان می دارد که تمایز یافتگی در کشورهای امریکایی-اروپایی بسیار بیشتر از کره است ولی عملکرد خانواده در کره بیشتر است. این مسأله نشان می دهدکه درمانگران خانواده باید در درمان به مسائل بین فرهنگی توجه کنند.
  • پژوهش اپل و همکاران[129](2007) تحت عنوان “تاثیر مفهوم تمایز یافتگی بوئن در پیش بینی پریشانی  روان شناختی افراد 62 سال و بالاتر”  نشان داد که سطح تمایز یافتگی افراد با  سطوح  سازگاری  و علائم روان شناختی  رابطه مستقیم و معنی داری دارد.که البته این طرح کلی  تمام زندگی فرد بوده است.
  • پژوهش کروز[130] (2007)تحت عنوان “رابطه بین تمایز یافتگی و سطوح اعتماد ،شرم و گناه  در روابط صمیمانه”به بررسی رابطه چهار مولفه تمایز یافتگی با سه سطح اعتماد  بر روی 116 نفر(91 زن،25 مرد) پرداخته و نشان داده است که هرچه تمایز یافتگی بالاتر باشد سطوح اعتماد بالاتر و شرم ،گناه پایین تر می آید. در نهایت تلفیق این سه  متغیر ها می تواند بر روی روابط صمیمانه موثر باشد.
  • پژوهش پلگ وهمکاران[131](2006) تحت عنوان “تمایز یافتگی مادر واضطراب جدایی کودک ، سازگاری در کودکستان ” بر روی 38 کودک و 38 مادر  به صورت خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. تمام کودکان ،فرزندان ژنتیکی خانواده بودند و در کنار والدین بزرگ می شدند.تحقیقات نشان داد تمایز یافتگی مادر با اضطراب  جدایی کودک همبستگی منفی دارد یعنی هرچه قدر تمایز مادر کمتر باشد ،سطح اضطراب جدایی کودک بیشتر است.این مسأله بیشتر از همه  در مولفه چسبندگی عاطفی نشان داده شده است.در واقع می توان نتیجه گرفت میزان تمایز یافتگی مادر میتواند سطح اضطراب ،سازگاری و مشکلات روان شناختی کودک را پیش بینی کند.
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آموزش مهارت های اجتماعی و کودکان کم توان ذهنی

   

  • پژوهش مک کولوگ[132](2005) تحت عنوان”هویت نژادی،تمایز یافتگی و رضایت زناشویی در امریکای لاتین” بر روی 210 زوج لاتین تبار مقیم ایالات متحده به صورت تصادفی انجام شده است.نتایج نشان داد  که تمایز یافتگی،ارتباط مستقیم و معنی داری بر رضایت زناشویی دارد.البته  بالا بودن معیارهویت نژادی نیز از یافته ها حمایت می کند.این تحقیق نشام می دهد که هویت نژادی( قومی) می تواند بر تمایز یافتگی و نوع مطلوب رضایت زناشویی موثر باشد.  اینکه  این زوجین در خانواده و فرهنگ شان چه مقدار از تمایز یافتگی مطلوب است مطمئنا بر سازگاری و رضایت زناشویی موثر است.
  • پژوهش کیم[133] (2005) تحت عنوان “تمایز یافتگی،درک تعارضات خانوادگی و ارزش های فر هنگی بین دانشجویان امریکایی-آسیایی” به بررسی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم تمایز یافتگی بر درک تعارضات خانوادگی پرداخته است.بدین منظور 200  نفر از میان جمعیت دانشجویان امریکایی-آسیایی کالج تصادفی انتخاب شدند .نتایج  نشان داد هرچه شاخص تمایز یافتگی بالاترباشد تعارضات زناشویی پایین تر است.اما در میان جمعیت  آسیایی ارزش های خانوادگی-فرهنگی موثر بوده است.
  • پژوهش پاپکو[134](2004) تحت عنوان “تمایز یافتگی وسنجش اضطراب در بزرگسالان ” بر روی 334 دانش آموز دختر و پسر 12-13 سال  انجام شده است.یافته ها نشان داد سطح بالای تمایز یافتگی  همبستگی منفی با سطوح اضطراب  دارد.محقق تاکید می کند که اضطراب آغاز اختلالات مزمن  و عمکرد شناختی معیوب است

   

   این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.